SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Biosynthesis of Pyranonaphthoquinone Polyketides: Characterization of the Alnumycin Pathway

Oja Terhi

FM Terhi Ojan väitöstutkimuksessa tunnistettiin uusia entsyymejä, joiden tuottamilla sokerinkaltaisilla yksiköillä voidaan tehostaa lääkekäytössä olevien antibioottien aktiivisuutta tai liukoisuutta.

Streptomyces-suvun maaperäbakteerit ovat tunnettuja kyvystään tuottaa erilaisia biologisesti aktiivisia yhdisteitä.

Esimerkiksi lääkekäytössä olevista antibiooteista noin kaksi kolmasosaa on Streptomyces-suvun tuotteita, tai näiden semisynteettisiä johdannaisia. Monet bakteerien tuottamista biologisesti aktiivisista yhdisteistä, esimerkiksi antibiooteista, ovat sokeroituja, ja useassa tapauksessa sokeriosan on osoitettu olevan välttämätön yhdisteen liukoisuudelle tai aktiivisuudelle.

Terhi Ojan väitöstyön tutkimusprojektissa tunnistettiin ja karakterisoitiin neljä entsyymiä, jotka muodostavat uudenlaisen dioksaanin biosynteesitien Streptomyces-suvun bakteerissa. Biosynteesitien entsyymit liittävät tavallisen hiilihydraatin, riboosin, antibiootin runkoon, ja muodostavat siitä vaiheittain epätavallisia, sokeria muistuttavia sivuryhmiä. Sekä riboosiosa että sokeria muistuttavat sivuryhmät voivat tehostaa antibioottien liukoisuutta ja tehoa

Entsyymien hyödyt sovellettavissa eri antibioottiyhdisteisiin

Ojan väitöstutkimuksessaan kuvaamia entsyymejä voidaan hyödyntää myös hiilihydraattiosan liittämisessä vaihtoehtoisiin antibioottien yhdisterunkoihin. Näin Ojan tutkimuksen tulokset mahdollistavat uusien sokeroitujen antibioottien hallitun synteesin, sillä nyt tunnistettujen entsyymien avulla pystytään liittämään riboosiosia ja sokerinkaltaisia osia yhdisterunkoihin suunnitelmallisella tavalla.

Tyypillisesti antibioottien sokeriosat ovat kiinni yhdisteen rungossa O-glykosidisidoksella, joka kuitenkin hajoaa melko helposti vedessä. Tässä tutkimuksessa tuotettujen yhdisteiden sokeri- ja sokerinkaltaiset osat sitä vastoin kiinnittyvät yhdisterunkoon vahvalla hiili-hiili-sidoksella, joka kestää vesiliuoksissa huomattavasti paremmin. Näin ollen dioksaanitien entsyymeille saattaisi tulevaisuudessa löytyä hyötykäyttöä lääkekehityksessä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952052
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Oja Terhi
Laajuus:103 s.
ISBN:9789512952052
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:AI osa 449
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl