SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa

Laukkanen Anu

Itämaista tanssia tai vatsatanssia on tanssittu Suomessa jo 1980-luvulta lähtien. Etenkin alkuvaiheessa tanssin eksoottisuutta ja naisellisuutta korostettiin. Myöhemmin näkemyksen vastapainoksi tanssijat ovat pyrkineet nostamaan tanssin mainetta ja asemaa suomalaisessa tanssikentässä muun muassa korostamalla tanssin yhteyttä alkuperäkulttuuriin.

FM Anu Laukkasen sukupuolentutkimuksen väitöstutkimus osoittaa, että vaikka itämaisen tanssin yhteydessä on korostettu sen sopivuutta kaikenikäisille ja kokoisille naisille, muut naisten väliset erot ovat kuitenkin jääneet itämaista tanssia koskevissa keskusteluissa taka-alalle.

Eroja vahvistetaan, häivytetään ja ylitetään

Tutkimus selvittää, miten suomalaiset itämaisen tanssin opettajat ja esittäjät käsittelevät sukupuolitettuja, etnisiä ja kulttuurisia eroja tanssia koskevassa haastattelupuheessa sekä tanssiesityksissä.

Tutkittavat käsittelivät eroja yhtäältä vahvistamalla niitä muun muassa määrittelemällä itämaisen tanssin nimenomaan naisten tanssiksi ja tuottamalla eroja kulttuurien välille. Toisaalta tanssijat purkavat kulttuurien välisiä eroja vetoamalla universaaleihin tunteisiin, joita tanssilla voi ilmaista ja joiden avulla on mahdollista ymmärtää erojen ylitse.

Toisinaan kulttuuriset erot vaikuttivat ylittämättömiltä, ja tällöin omaa toimintaa perusteltiin tanssin merkityksellä itselle ja tanssimalla itselleen todella tavalla. Eroja pyritään ylittämään myös ottamalla selvää itämaisen tanssin historiasta ja merkityksestä erilaisissa ympäristöissä.

Itämainen tanssi voi yhdistää, erottaa ja hämmentää

Tutkimus itämaisesta tanssista Suomessa liittyy ajankohtaiseen keskusteluun esimerkiksi monikulttuurisuudesta sekä vallan ja erojen merkityksestä kulttuurien kohtaamisessa. Se osoittaa, että tanssilla voi olla merkitystä sillanrakentajana kulttuurien välillä, mutta ei välttämättä.

Itämaisen tanssin esitykset voivat jäädä erojen juhlinnan asteelle, jolloin mahdolliset konfliktit, joita vaikkapa ymmärrykseen sukupuolen merkityksestä eri paikoissa liittyy, jäävät käsittelemättä. Itämaisesta tanssia koskevassa puheessa itsen ja toisen suhdetta koskevat etäisyyden ja läheisyyden, erilaisuuden ja samanlaisuuden teemat ovat yhtä aikaa läsnä. Tämä voi olla ristiriitaista ja hämmennystä herättävää, mutta juuri siinä saattaa piillä itämaisen tanssin vetovoima Suomessa.

Tutkimus perustuu pitkäaikaiseen etnografiseen kenttätyöhön suomalaisten itämaisen tanssin opettajien ja esittäjien parissa vuosina 1998–2007. Väitöskirja koostuu viidestä julkaistusta artikkelista sekä kokoavasta yhteenvedosta.

Tuotenumero:9789512952427
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Laukkanen Anu
Laajuus:226 s.
ISBN:9789512952427
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:C osa 355
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl