SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita

Tähtinen Juhani, Laakkonen Eero & Broberg Mari

Tämän teoksen ensimmäinen versio ilmestyi jo 1990-luvun alkupuolella. Opiskelijoiden ja muiden käyttäjien positiivisen palautteen vuoksi teoksesta julkaistaan nyt jo neljäs versio. Jokaista uutta versiota on paranneltu ja täydennetty, ja niin tätäkin; esimerkiksi teoksen rakennetta on selkeytetty ja tekstiin on tuotu muutamia "tietolaareja", joihin on pyritty kiteyttämään tilastoanalyysiin liittyviä peruskäsitteitä ja lähtökohtia. Lisäksi keskiarvotestejä vastaavat epäparametriset analyysimenetelmät ovat teoksessa aiempaa vahvemmin esillä. Teokseen on otettu myös pari uutta, nykyään paljon käytettyä, analyysimenetelmää eli ryhmittelyanalyysi ja logistinen regressioanalyysi. Pääpaino teoksessa on kuitenkin edelleen tilastollisten perusmenetelmien ja näihin liittyvien tulkintojen avaamisessa. Kirja on siis suunnattu ennen kaikkea tilastollisten analyysien maailmassa ensiaskeleitaan ottaville, esimerkiksi kasvatustieteen alalla gradujaan tekeville. Tosin kirjan aiemmat versiot ovat saadun palautteen mukaan palvelleet hyvin myös pidemmälle ehtineitä jatko-opiskelijoita ja tutkijoita.

Tuotenumero:9789512947171
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Tähtinen Juhani, Laakkonen Eero & Broberg Mari
Laajuus:197 s.
ISBN:9789512947171
Julkaisuvuosi:2011
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C: 20, Opettajankoulutuslaitos
19,80 €
(sis. ALV 10%)


18,00 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl