SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana

Klemelä Kirsi, Tuittu Anne, Virta Arja & Rinne Risto (toim.

Koulun päivittäisessä toiminnassa näkyy monikulttuuristuvan Suomen muuttuva ilme kaikkine mahdollisuuksineen, ongelmineen ja kulttuurisine yhteentörmäyksineen. Oppilaille koulujen monikulttuurisuus näyttäytyy erityisesti sosiaalisissa suhteissa niin oppitunneilla kuin välituntisin. Oppilasryhmien monikielistyminen ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen on myös muuttanut radikaalisti opettajien ja rehtorien työtä. Vanhempien ja koulun välinen yhteistyö on sekin saanut eri kulttuurien kohdatessa uusia sävyjä.

Teos tarkastelee neljän eri osapuolen näkökulmasta sitä, miten Turun perusopetuksen koulut ovat kohdanneet tämän muutoksen. Kirjassa luodataan kattavasti niin oppilaiden ja heidän vanhempiensa kuin opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä siitä, miten kulttuurinen moninaisuus ilmenee perusopetuksen kouluissa ja miten koulut pärjäävät kotouttamisen tehtävässään. Mukana tarkastelussa ovat niin maahanmuuttajataustaiset kuin suomalaistaustaiset oppilaat ja vanhemmat. Yksi tutkimuksen rohkaiseva tulos on, että erityisesti maahanmuuttajat, niin lapset kuin vanhemmatkin, näkevät koulun tärkeänä ja oikeudenmukaisena paikkana.

Julkaisun ovat toimittaneet professorit Arja Virta ja Risto Rinne Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä Kirsi Klemelä ja Anne Tuittu Koulutuksen arviointi- ja kehittämisyksiköstä. Yhteistyönä Turun kaupungin Kasvatus- ja opetusviraston kanssa toteutettu tutkimus pyrkii paitsi tuottamaan perusteellisen tutkimuksellisen ristivalotuksen aiheesta myös herättämään keskustelua monikulttuuristuneen koulun muutoksista ja kehittämistarpeista Turussa ja Suomessa.

Tuotenumero:9789512945931
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Klemelä Kirsi, Tuittu Anne, Virta Arja & Rinne Risto (toim.
Laajuus:318 s.
ISBN:9789512945931
Julkaisuvuosi:2011
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 211, kasvatustieteiden laitos
27,25 €
(sis. ALV 10%)


24,77 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl