SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Lukio nuorten opiskelutienä. Turkulainen lukio opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien silmin 2000-luvun alussa

Klemelä Kirsi, Olkinuora Erkki, Rinne Risto & Virta Arja (toim.)

Mikä on suomalaisen lukiolaitoksen tila? Miten opiskelu sujuu nykylukiossa? millaisina ohjaustarpeet lukioissa koetaan? Ketkä valikoituvat lukioihin? Mitkä tekijä vaikuttavat opiskelijoiden lukiovalintaan?

Lukiokoulutus on kohdannut viime vuosikymmeninä suuria haasteita: 1990-luvulla toteutetut lukiouudistukset kuten siirtyminen luokattomaan lukioon, ikäluokkien pieneneminen ja kouluverkoston uudelleen järjestäminen ovat myllertäneet aiemmin niin vakaata lukiolaitosta. Lukiolaitos ei enää muodosta kovin yhtenäistä kokonaisuutta, vaan eroja lukioiden välille tuovat mm. erikoistuminen, sijainti ja maine. Erilaiset lukiot puolestaan vetävät opiskelumotivaatioltaan, opiskeluvalmiuksiltaan ja perhetaustaltaan erilaisia opiskelijoita.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan turkulaisen lukiolaitoksen tilaa, lukiossa opiskelua ja opettamista sekä niissä tapahtuneita muutoksia 2000-luvun alussa. Sekä opiskelijoiden, heidän vanhempiensa että opettajien näkökulmien mukanaolo luotaa tutkimuskohdetta harvinaisen monitahoisesti. Teoksen artikkelit käsittelevät opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia luokattomassa lukiossa opiskelusta, opinto-ohjauksesta, koulu-uupumuksesta, opintojen aikaisesta työssäkäynnistä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi tarkastellaan lukiolaisten sosiaalista taustaa, vanhempien arvioita lukiosta ja kodin merkitystä lukoilaisten opiskelumenestykseen ja valintoihin. Omana osuutenaan kuvataan opettajien näkemyksiä lukiokoulutuksesta ja omasta työstään lukiossa.

Julkaisun ovat toimittaneet professorit Erkki Olkinuora, Risto Rinne ja Arja Virta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta sekä projektipäällikkö Kirsi Klemelä ko. tiedekunnan Koulutuksen ja arviointi- ja kehittämisyksiköstä. Yhteistyönä Turun kaupungin Opetuspalvelukeskuksen kanssa toteutettu laaja tutkimushanke pyrkii herättämään keskustelua lukion muutossuunnista ja kehittämistarpeista. Vaikka tutkimus on kohdistunut turkulaisiin lukioihin, voidaan keskeisten tulosten katsoa heijastavan myös koko maamme- tai ainakin kaupunkien -lukiolaitoksen tilaa ja kehityssuuntaa.

Tuotenumero:9789512931897
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Klemelä Kirsi, Olkinuora Erkki, Rinne Risto & Virta Arja (toim.)
Laajuus:348 s.
ISBN:9512931897
Julkaisuvuosi:2007
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 206, kasvatustieteiden laitos
34,60 €
(sis. ALV 10%)


31,45 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl