SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys

Lepola Janne, Hannula Minna M. (toim.)

Kirjassa tarkastellaan alle kouluikäisten lasten sekä 1. ja 2. luokan oppilaiden oppimistaitojen muotoutumista ja kehitystä kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien näkökulmasta. Kirja tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa lasten oppimisesta lähtökohdaksi oppimisen ongelmien varhaiseen havaitsemiseen, tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen tutkijat vastaavat pitkittäistutkimuksen keinoin siihen, miten lasten oppimismotivaatio sekä kielelliset ja matemaattiset valmiudet rakentuvat ennen kouluikää ja alkuopetuksen aikana, ja mitkä osataidot ovat tärkeitä sujuvan koulunaloituksen kannalta. Kirjan artikkeleissa läpileikkaavana teemana on arvioida lasten yksilöllisiä eroja siinä, minkälaisiin oppimisympäristön piirteisiin he kiinnittävät huomionsa ja mihin heidän toimintansa suuntautuu oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppiminen ja kehitys nähdään huomion kiinnittämisen ja siihen liittyvän merkitysten kokemisen, toiminnan ja toiminnasta saatavan palautteen tulkinnan tuloksena. Näin ollen myös aikuisella on keskeinen rooli niin opinpolun ohjaajana kuin motivaation sytyttäjänä.

Kirja on suunnattu oppimisesta ja erityisesti lasten kognitiivisesta ja motivationaalisesta kehityksetä kiinnostuneille opettajille, opiskelijoille, tutkijoille ja vanhemmille.

Tuotenumero:9789512931705
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lepola Janne, Hannula Minna M. (toim.)
Laajuus:187 s.
ISBN:9512931702
Julkaisuvuosi:2006
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 205, kasvatustieteiden laitos
32,40 €
(sis. ALV 10%)


29,45 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl