SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Koulutus, kasvatus ja arviointi. Kasvatustieteellisiä arviointitutkimuksia koulutuksen kehittämiseksi

Mattila Eija, Olkinuora Erkki (toim.)

Koulutuksen ja kasvatuksen kentällä arviointi on nostettu keskeiseksi välineeksi koulutuspoliittisten, sivistyksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin avulla on mahdollista peilata niin koulutusjärjestelmien rakennetta ja toimivuutta kuin koulutusorganisaatioiden ja yksittäisten toimijoidenkin tilannetta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Keinot arviointitiedon keräämiseen ovat moninaiset. Yksi mahdollisuus rakentaa nykytilaa peilaavaa tietoa on tiedepohjaisen arviointitoiminnan toteuttaminen. Tieteellisesti rakennettuihin ja testattuihin menetelmiin pohjautuva arviointitoiminta antaa parhaimmillaan systemaattista ja luotettavaa tietoa koulutusta ja kasvatusta koskevan kehittämistyön tueksi. Oma haasteensa kuitenkin on tieteellisten välineiden soveltaminen käytännön koulutus- ja kasvatustyöhön.

Koulutus, kasvastus ja arviointi esittelee koulutuksen ja kasvatuksen kentän eri tasoilla toteutettua tiedepohjaista arviointitoimintaa, sen tuloksia ja merkitystä koulutusta koskevien rakenteiden ja toimintojen kehittämiselle. Teoksessa tarkastellaan niin kansainvälisten-, kuntatason kuin yksittäisten organisaatioidenkin kehittämistä tukevia arviointitutkimuksia. Sen tavoitteena on tuoda tiedepohjaisen tiedon keruun ja rakentamisen kenttää lähemmäksi koulutus- ja kasvatussektorin käytäntöjä ja arkipäivää.

Tuotenumero:9789512922512
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Mattila Eija, Olkinuora Erkki (toim.)
Laajuus:138 s.
ISBN:9512922517
Julkaisuvuosi:2002
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 198
18,40 €
(sis. ALV 10%)


16,73 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl