SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Applications of Industrial Statistics

Kankaanranta Jarno

Teollisuus voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin tilastotieteen keinoja. Diplomi-insinööri Jarno Kankaanrannan väitöstutkimuksessa käy ilmi, että tilastotieteen tuomia mahdollisuuksia yrityksen toiminnalle ei täysin ymmärretä. Pelkän tilasto-ohjelman tekninen hallinta ei riitä vaan datan analysoimiseen tarvittaisiin tilastotieteilijän analysointitaitoja.

Kankaanranta tarkastelee väitöskirjassaan teollisuudessa tapahtuvaa tilastollisiin menetelmiin perustuvaa tiedonluomisprosessia. Hän tutki myös, miten näin luotu tieto leviää yrityksen sisällä ja eri yritysten välillä.

Kerättävän datan määrä teollisissa sovelluksissa kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan tietovarastojen kyky varastoida dataa on kasvanut ja tietokoneiden kyky analysoida dataa parantunut. Muutos mahdollistaa pitkälle kehittyneiden tilastomatemaattisten analyysiohjelmien tehokkaan käytön.

- Koen tärkeäksi, että dataa ei kerättäisi vain keräämisen vuoksi vaan se jalostettaisiin tilastollisten analyysien avulla informaatioksi ja siitä edelleen tiedoksi miettien projektiryhmässä, mitä informaatio juuri tässä kontekstissa tarkoittaa, Kankaanranta sanoo.

Tutkimuksessa todetaankin, että data ei itsessään ilmaise esimerkiksi miten kyvykäs teollinen prosessi on tai miten se toimii ja miten sitä voidaan ohjata. Kyselyn avulla saatu data ei myöskään kerro mitään asiakastyytyväisyydestä. Data pitää muuntaa informaatioksi ja edelleen tiedoksi. Kankaanrannan mukaan vasta tiedon avulla voidaan ohjata prosessia ja pystytään tekemään päätöksiä esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä.

Kankaanranta selvitti teollisuustilastotieteilijöille lähettämällään kyselyllä myös, miten tilastotiedettä hyödynnetään teollisuudessa ja mitkä ovat tieteenalan suurimmat haasteet tulevaisuudessa.

Selkein tulos oli se, että teollisuustilastotieteilijät joutuvat jatkuvasti todistamaan työnsä merkitystä ja se tuoma lisäarvoa. Yrityksissä vallitsee usein virheellinen käsitys, että pelkkä tietyn ohjelman tekninen hallitseminen riittää analyysien tekemiseen.

Tilastotiede teollisuudessa

Tilastotiede on tieteenala, joka keskittyy datan keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen.

Tilastollisen analysoinnin avulla data saadaan muunnettua informaatioksi ja tiivistettyä erilaisiksi tilastollisiksi tunnusluvuiksi, kuten keskiarvoksi ja varianssiksi, joiden tulkitseminen muuntaa informaation tiedoksi.

Eri teollisuuden aloilla työskenteleviä tilastotieteilijöitä kutsutaan teollisuus tilastotieteilijöiksi (Industrial Statisticians). Heidän tehtävänsä tuoda tilastollista ajattelua yritykseen ja auttaa yritystä menestymään omalla alallaan.

Kankaanrannan tutkimus pohjaa viiteen julkaisuun, joissa pureudutaan toimiviin teollisiin yrityksiin. Käsittelyssä oli kolme erityyppistä dataa: kyselytutkimus, teollisen prosessin mittaus sekä tietopankkikanta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952298
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kankaanranta Jarno
Laajuus:103 s. + liitteet
ISBN:9789512952298
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:AI osa 450
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl