SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Qualitative Characteristics and Quantitative Measures of Solution's Reliability in Discrete Optimization: Traditional Analytical Approaches, Innovative Computational Methods and Applicability

Karelkina Volha

MSc Volha Karelkina kehitti väitöstutkimuksessaan uuden interaktiivisen ratkaisumenetelmän, jonka avulla julkisille palveluille kuten sairaalalle tai paloasemalle löytyy helpommin usean kriteerin suhteen optimaalinen sijoituspaikka.

Karelkina tutki väitöksessään uusia tehokkaita lähestymistapoja monitavoitteisille optimointitehtäville sekä arvioi niiden ratkaisujen luotettavuutta tehtävän parametrien muutosten suhteen.

Monet tekniikan, talouden ja liikkeenjohdon optimointiongelmat sisältävät useita, toisilleen ristiriitaisia tavoitteita. Lisäksi käytännön ongelmiin liittyvä epävarmuus tekee niistä usein epävakaita. Näistä syistä johtuen uusien, entistä realistisempien optimointimallien kehittäminen teknologisiin, teollisiin tai taloudellisiin sovelluskohteisiin on kaivettu. Karelkinan väitöstutkimuksen tuloksilla on teoreettista, liiketoiminnallista sekä käytännön merkitystä arkipäivän elämässä.

Minimoidaan etäisyys tai ajoaika

Väitöskirjan ytimen muodostaa monitavoitteisten optimointitehtävien herkkyysanalyysi. Käsitteellä "herkkyys" ymmärretään tässä yhteydessä ylimääräisten laskennallisten operaatioiden suorittamista löydettyjen ratkaisujen ja tehtävän parametrien muutosten välisten riippuvuuksien selvittämiseksi. Työssä johdetaan välttämättömiä ja riittäviä ehtoja esimerkiksi monitavoitteisen palvelujen sijoitteluongelman ratkaisujen invarianssille.

Tällaisiin optimointiongelmiin törmätään käytännön tilanteissa etsittäessä optimaalista sijoituspaikkaa vaikkapa sairaalalle, paloasemalle tai ensihoitoyksikön tukiasemalle. Pyrkimyksenä on tällöin minimoida joko etäisyyttä tai ajoaikaa toimipisteestä kaikkein kaukaisimpaan palvelupisteeseen. Vaihtoehtoisesti voidaan yrittää minimoida lyhimpien reittien kokonaispituutta kaikkiin palvelupisteisiin.

Karelkinan kehittämän interaktiivisen menetelmän pääasiallisena etuna on, että päätöksentekijä voi vaikuttaa ratkaisuprosessiin sen kaikissa vaiheissa. Hän pystyy ohjaamaan ratkaisuprosessin etenemistä, jolloin ei ole tarvetta tuottaa kaikkia ratkaisuja vaan ainoastaan päätöksentekijän kannalta kiinnostavimmat. Tällä tavoin voidaan oleellisesti nopeuttaa ja tehostaa monitavoitteisten optimointitehtävien ratkaisuprosessia.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952342
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Karelkina Volha
Laajuus:85 s. + liitteet
ISBN:9789512952342
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:AI osa 451
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl