SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

New Perspectives on the Melanocortins and Their Cardiovascular Effects - Potential Implications for the Treatment of Cardiocascular Diseases with Melanocortin Analogues

Rinne Petteri

Ihon ruskettavasta vaikutuksesta tunnettu melanokortiini saattaa tuoda uuden avun sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Petteri Rinteen tunnisti väitöstutkimuksessaan uuden merkittävän vaikutuksen melanokortiineille. Vaikuttaessaan paikallisesti verisuonistoon ne parantavat valtimoiden typpioksidin tuotantoa, millä on verisuoniterveyttä edistävä vaikutus.

Filosofian maisteri Petteri Rinne tutki melanokortiinien vaikutuksia verisuonten toimintaan ja sitä, onko melanokortiinien lääkkeellisellä käytöllä suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien hoidossa.

Verisuonten sisäpintaa verhoava endoteeli ja sen erittämä typpioksidi ylläpitävät verisuonten normaalia toimintaa. Rinne havaitsi melanokortiinien tehostavan endoteelisolujen typpioksidin tuotantoa sekä parantavan valtimoiden herkkyyttä typpioksidin verisuonia laajentavalle vaikutukselle. Tämän vaikutuksen ansiosta melanokortiinihoito kohensi verisuonten toimintaa lihavilla ja iäkkäillä hiirillä, joilla endoteelin kyky tuottaa typpioksidia on heikentynyt.

Uutta toivoa lääkekehitystyöhön

Kohonnut verenpaine on suomalaisten yleisimpiä sairauksia ja suuri kansanterveydellinen ongelma .

Sairaus on useimmiten oireeton, mutta hoitamattomana pitkään jatkunut verenpainetauti rasittaa sydäntä ja verisuonia. Rasitus puolestaan lisää merkittävästi riskiä altistua muihin sydän- ja verisuonisairauksiin kuten sydämen vajaatoimintaan tai sepelvaltimotautiin.

Verenpainetaudin kehittymisessä merkittäviä taustatekijöitä ovat verisuonten toiminnan heikkeneminen sekä suolan kerääntyminen elimistöön. Rinteen tutkimuksessa havaittiin, että melanokortiinit vaikuttavat näihin tekijöihin suotuisalla tavalla. Siten ne hillitsivät verenpaineen nousua kokeellisessa verenpainetaudin mallissa. Verisuonivaikutuksen lisäksi melanokortiinien lääkkeellinen käyttö lisää suolan ja veden erittymistä elimistöstä.

Tutkimuksen löydökset saattavat avata uusia mahdollisuuksia melanokortiinien käytölle sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa.

Nuoret käyttävät laittomasti rusketuslääkkeenä

Melanokortiinit toimivat aivoissa välittäjäaineina ja muualla elimistössä hormonin tavoin. Ne vaikuttavat muun muassa elimistön energiatasapainon ja tulehdusvasteiden säätelyn.

Elimistön tuottamien melanokortiinien puoliintumisaika ja siten myös niiden vaikutusaika ovat hyvin lyhyitä.

Tutkijat ovatkin kehittäneet synteettisiä melanokortiinianalogeja kuten Melanotan I ja II, jotka eivät hajoa yhtä herkästi kuin elimistön omat melanokortiinit.

Melanotan I ja II ovat herättäneet huomiota niiden laittoman käytön yleistyttyä erityisesti nuorison keskuudessa. Syynä on melanokortiinien vaikutus ihon pigmentaatioon ja Melanotan-yhdisteiden ruskettava vaikutus.

Melanotania ja sen kaltaisia lääkeaineita on alun perin tutkittu mahdollisina hoitokeinoina erilaisiin ihosairauksiin sekä lihavuuslääkkeinä. Ne hillitsevät ruokahalua ja lisäävät energiankulutusta aivoissa ilmenevän kohdereseptorin välityksellä.

Yhdisteiden yleisenä haittavaikutuksena on esiintynyt verenpaineen nousua niiden keskushermostoperäisen vaikutuksen vuoksi. Se on hidastanut yhdisteiden kehittämistä lihavuuslääkkeeksi. Rinne havaitsi väitöstutkimuksessaan, että vaikka Melanotan I ja II nostavat hetkellisesti verenpainetta, näyttäisi yhdisteillä olevan muita hyödyllisiä vaikutuksia verenpaineen säätelyssä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952687
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Rinne Petteri
Laajuus:145 s.
ISBN:9789512952687
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:D osa 1050
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl