SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Fragmentation Processes in Organic Molecules Induced by Synchrotron Radiation

Itälä Eero

Kevyen röntgensäteilyn aiheuttamat hajoamisprosessit vapaissa orgaanisissa molekyyleissä ovat usein monivaiheisia prosesseja, joita voidaan hyvin kuvata perättäisinä kemiallisten sidosten katkeamisina, toteaa Eero Itälä väitöskirjassaan.

Ionisoiva säteily aiheuttaa monenlaisia hajoamisprosesseja molekyylitasolla. Siirryttäessä ultraviolettisäteilyn aallonpituuksilta röntgensäteilyn aallonpituuksille hajoamisprosessit muuttuvat huomattavasti rajummiksi.

Dominoivat hajoamisprosessit riippuvat siis vahvasti säteilyn aallonpituudesta, jota oikein säätämällä voidaan molekyylejä suorastaan räjäyttää kappaleiksi. Sähkömagneettisen repulsion aiheuttama räjähdys on vain yksi osa usein monivaiheista hajoamisprosessia.

Ionisaatiopaikka ei juuri vaikuta hajoamisprosessiin

Koska perinteisten säteilylähteiden tuottaman ionisoivan säteilyn aallonpituutta ei voida vapaasti säätää, on synkrotronisäteilyn käyttö ollut tutkimuksen kannalta välttämätöntä.

Synkrotronisäteilyn aallonpituutta voidaan vapaasti säätää. Näin on mahdollista kohdistaa säteily esimerkiksi tiettyihin atomeihin molekyylin sisällä eli valita ionisaatiopaikka. Tämä perustuu siihen, että eri atomit ovat herkkiä eri aallonpituuksille. Tutkimustulokset osoittavat, että ionisaatiopaikalla on hyvin vähän merkitystä, kun ollaan röntgensäteilyn aallonpituuksilla.

Kevyen röntgensäteilyn aiheuttama vahinko elävään kudokseen on usein huomattavaa

Ensisijainen säteilyvahinko rajoittuu aina kohdemolekyyliin. Hajotessaan molekyyli tuottaa energeettisiä elektroneja, ioneja sekä reaktiivisia radikaaleja, jotka kaikki voivat aiheuttaa merkittävää sekundaarista vahinkoa ympäröivään kudokseen. Säteilyn aiheuttamien hajoamisprosessien tutkimus lisääkin ymmärrystämme niin säteilyn vahingollisuudesta kuin molekyylien ominaisuudet määrittävästä elektronisesta rakenteestakin.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952793
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Itälä Eero
Laajuus:54 s. + liitteet
ISBN:9789512952793
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AI osa 454
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl