SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Containment Measures in Adolescent Psychiatric Care - Focus on Mechanical Restraint

Hottinen Liisa

Nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa olevat nuoret ehdottivat monia parannuksia ja vaihtoehtoja sitomiselle. Siksi heidät tulee jatkossa ottaa mukaan kehitettäessä osastohoidossa ilmenevän aggression hallintamenetelmiä. Tämä tulee esiin THM Anja Hottisen väitöskirjatutkimuksessa, jossa tutkittiin rajoitetoimia, erityisesti sitomista, nuorisopsykiatrisessa hoitotyössä.

Hottisen väitöstutkimus on ensimmäinen Suomessa toteutettu nuoriin kohdistuva rajoitetoimien tutkimus. Se toteutettiin yhden suuren eteläsuomalaisen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrisilla osastoilla. Näillä osastoilla hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria, joilla on vakavia mielenterveysongelmia.

Rajoitetoimia tutkittiin nuorten, lääkäreiden ja hoitajien näkökulmasta, sekä tutkimalla yhden vuoden sitomistilanteita. Sitominen tarkoittaa nuoren sitomista vöillä kiinni vuoteeseen, jolloin hänen vierellään on aina hoitaja häntä varten. Sitomisen käyttö on säädetty mielenterveyslaissa (1116/1990).

Hottisen tutkimus osoitti, että hoitajat ja lääkärit suhtautuvat myönteisemmin rajoitetoimiin kuin nuoret. Sitomisia oli paljon ja ne olivat myös ajallisesti pitkiä. Nuoret näkivät sitomisissa sekä hyötyjä että haittoja pitäen niitä kuitenkin rangaistuksina. He pitivät sitomista tarpeellisena toimenpiteenä nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa potilaiden väkivaltaisen käyttäytymisen johdosta.

Miten kohdataan aggressiivisesti käyttäytyvä nuori osastohoidossa?

Uusia toimintatapoja tulee nopeasti kehittää nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen käsittelemiseksi nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa, Hottinen toteaa. Tähän tarvitaan henkilökunnan laajaa ja syväluotaavaa koulutusta, joka sisältää sekä eettisiä, käytännöllisiä että teoreettisia vaihtoehtoisia menetelmiä kohdata aggressiivisesti käyttäytyvä nuori osastohoidossa.

Nuoret tulee ottaa mukaan potilaslähtöisten toimintatapojen kehittämistyöhön. Myös johdon tukea ja ohjausta tarvitaan muutoksen toteutuksessa. Parhaiten tämä tapahtuu systemaattisesti ja tavoitteellisesti etenevän kehittämistyön avulla.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952724
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hottinen Liisa
Laajuus:119 s.
ISBN:9789512952724
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1052
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl