SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Integrins in Tumorigenesis and Cancer Cell Invasion

Högnäs Gunilla

Syöpäsolujen synty voidaan käynnistää estämällä solujen jakaantuminen, ja normaalien solujen piirteitä pystytään palauttamaan vaikuttamalla syöpäsoluissa tapahtuneisiin geenimuunnoksiin. Näin havaitsi FM Gunilla Högnäs väitöstutkimuksessaan.

Jokainen ihmisen solu sisältää tietyn tarkasti kontrolloidun perimän, ja muutokset perimässä ovat syövän perimmäinen syy. Jotta perimä ei muunnu, on jokaisen solujakautumisen tapahduttava virheettömästi.

Väitöstyössään Högnäs tutki, mitä normaaleille soluille tapahtuu, kun niiden jakaantuminen häiriintyy. Högnäsin tutkimuksen tulokset osoittavat, että syövän syntyä voi jäljitellä laboratoriossa pelkästään solujen jakaantumista estämällä.

Tarttumisproteiinien häiriintynyt toiminta edistää pahanlaatuisten solujen syntyä

Integriinit ovat solun pinnan tarttumisproteiineja, joiden avulla solu muodostaa kontakteja muiden solujen ja ympäristönsä kanssa. Nämä molekyylit ovat elintärkeitä ihmisille, koska ne osallistuvat muun muassa solujen liikkumiseen ja jakautumiseen. Högnäs esittää väitöskirjassaan, että integriinien häiriintynyt toiminta voi johtaa pahanlaatuisten solujen syntyyn ja edistää syöpäsolujen leviämistä elimistössä.

Ihmisen syöpäsoluista tiedetään, että useimmat niistä sisältävät poikkeavan määrän kromosomeja, mutta on epäselvää onko tämä epänormaali perimä syövän syy vai seuraus. Toistaiseksi ei myöskään tiedetä, mikä mekanismi johtaa tähän epänormaaliin kromosomilukuun ihmisen soluissa. Högnäsin väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että integriinit osallistuvat tähän mekanismiin. Väitöstutkimuksen tulosten mukaan integriinien solunsisäistä kuljetusta tarvitaan solujen perimän tasapainon ylläpitämisessä, sillä häiriöt tässä kuljetuksessa solunjakautumisen aikana aiheuttavat muutoksia solujen perimässä ja johtavat siten pahanlaatuisten solujen syntyyn.

Tunnistamalla yllä kuvattuja geenimuutoksia ja vastavaikuttamalla niihin, Högnäs pystyi väitöstutkimuksessaan rajoittamaan syöpäsolujen kasvua, ja osittain palauttamaan normaalien solujen piirteet. Koska syöpään johtavat geenimuutokset vaihtelevat yksittäisten syöpätapausten välillä, onkin tärkeää räätälöidä potilaiden lääkehoito syövän ominaispiirteiden mukaan.

Tutkimuksessa todettiin myös, että integriinien kuljetusta säätelevä proteiini Rab21:n ilmentymistasot ovat normaalia alhaisemmat munasarja- ja eturauhassyöpänäytteissä. Tätä löydöstä voidaan mahdollisesti hyödyntää näiden syöpätyyppien esiasteiden havaitsemisessa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512952892
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Högnäs Gunilla
Laajuus:154 s.
ISBN:9789512952892
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1054
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl