SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Nuorena vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytystä ennustavat lapsuusiän tekijät

Lehti Venla

Tutkimuksen mukaan nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan psykososiaalisia ongelmia. Tutkimustulokset voivat auttaa suunniteltaessa tukitoimenpiteitä nuorille vanhemmille.

LL Venla Lehti selvitti lastenpsykiatrian väitöstutkimuksessaan kahdeksan vuoden iässä arvioitujen psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä nuorena äidiksi ja isäksi tulemiseen sekä raskaudenkeskeytykseen. Lapsuusiän psyykkisistä oireista merkittävimpiä olivat käytösongelmat, jotka lapsilla ilmenevät muun muassa uhmakkuutena, aggressiivisuutena ja vaikeutena tulla toimeen muiden kanssa.

- Perhetekijöiden osalta havaittiin, että nuorten äitien tyttäret tulivat vanhempien äitien tyttäriä todennäköisimmin nuorena äidiksi ja nuorten isien pojat nuorina isiksi. Matalasti koulutettujen äitien pojilla oli kohonnut todennäköisyys nuorena isäksi tulemiseen ja tyttärillä raskaudenkeskeytykseen, Venla Lehti kertoo.

Myös muun kuin kahden biologisen vanhemman muodostaman perherakenteen havaittiin olevan yhteydessä nuorena äidiksi tulemiseen ja raskaudenkeskeytykseen.

Erityistukea nuorille vanhemmille

Terveydenhuollon työntekijät voivat hyödyntää nyt saatuja tutkimustuloksia kohdatessaan nuoria vanhempia.

- Nuorten vanhempien joukossa on keskimääräistä enemmän henkilöitä, joilla on ollut lapsuudessaan erilaisia psykososiaalisia ongelmia. He saattavatkin tarvita vanhemmuudessaan erityistä tukea, Lehti muistuttaa.

Tuloksilla voi olla merkitystä myös kehitettäessä seksuaaliterveyspalveluita ja suunniteltaessa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nuorten epätoivottujen raskauksien ehkäiseminen.

Tutkimusaineistoon kuului noin 6 000 vuonna 1981 syntynyttä henkilöä, jotka olivat osallistuneet kahdeksanvuotiaina vuonna 1989 valtakunnalliseen LAPSET-tutkimukseen. Tuolloin tietoa kerättiin lapsilta itseltään, heidän vanhemmiltaan ja opettajiltaan. Nämä tiedot yhdistettiin myöhemmin rekistereistä kerättyihin tietoihin, jotka koskivat vanhemmaksi tulemista ja raskaudenkeskeytyksiä.

Tuotenumero:9789512952847
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lehti Venla
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512952847
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:C osa 357
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl