SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Family-Based Dietary Intervention in the STRIP Study - Influences on Diet and Diet-Related Attitudes

Talvia Sanna

Lastentautiopin väitöstutkimus osoittaa, että varhaislapsuudessa alkaneen ravitsemusohjauksen avulla on mahdollista vaikuttaa suotuisasti lapsiperheiden ruokavalion rasvan laatuun.

Lasten ja heidän vanhempiensa ruokavalion rasvan laatu parani erityisesti tyydyttyneen rasvan saantia vähentämällä, käytännössä käyttämällä esimerkiksi vähärasvaisia maitovalmisteita. Sen sijaan tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävien ruokien kuten kasviöljyjen ja kalan sekä kasvisten käytön lisääminen osoittautui haastavaksi.

- Arjen ruokavalintoja tehtäessä elintarvikepakkauksen vaihtaminen toiseen merkkiin on usein helpompaa kuin kokonaan uusien ruokien lisääminen ruokavalioon, Sanna Talvia sanoo.

Pitkäkestoinen ravitsemusohjaus tuottaa tulosta

Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että pitkäkestoiseen ravitsemusohjaukseen osallistuminen lisäsi vanhempien kiinnostusta terveellistä syömistä kohtaan. Vanhempien halu syödä terveellisesti lisäsi sekä vanhempien omaa että heidän lastensa kasvisten käyttöä. Sen sijaan ruokavalion rasvan laatua paransi erityisesti saatu ravitsemusohjaus, ei yleinen kiinnostus ruoan terveellisyyttä kohtaan.

- Toistuvan, pitkäkestoisen ja arkivalintoihin kohdistuvan ravitsemusohjauksen avulla kyettiin vaikuttamaan ruokavalion rasvan laatuun myös niissä perheissä, joissa vanhempien terveyskiinnostus oli vähäisintä, Talvia kertoo.

Yhteistyö neuvolan, päiväkodin, ja koulun välillä tärkeää

Tutkimuksen tulosten perustella voidaan todeta, että terveellisen syömisen edistäminen lapsilla edellyttää koko perheen huomioimista sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Ollakseen tuloksellista ravitsemuskasvatuksen on oltava pitkäkestoista, suunnitelmallista ja riittävän konkreettista.

- Jatkossa toivoisin entistä tiiviimpää yhteistyötä neuvolan, päiväkodin, kouluterveydenhuollon ja koulun välillä. Terveysjärjestöissä kehitettyjä työkaluja, esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas Perhe -materiaalia, voidaan hyödyntää ravitsemuskasvatuksen käytännön toteuttamisessa, Talvia sanoo.

Väitöskirjan tutkittavat osallistuivat Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksessa toteutettuun pitkäkestoiseen, satunnaistettuun STRIP-interventiotutkimukseen. Interventioon osallistuneet 540 lasta olivat vanhempineen mukana erityisesti ruokavalion rasvan laadun parantamiseen tähdänneessä ravitsemusinterventiossa lapsen 8 kuukauden iästä lähtien. Vertailuryhmän 522 lasta perheineen eivät saaneet henkilökohtaista ravitsemusohjausta. Tässä tutkimuksessa lasten syömistä seurattiin 18 vuoden ikään asti.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953219
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Talvia Sanna
Laajuus:121 s.
ISBN:9789512953219
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1058
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl