SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Skill Development in Music Reading. The Eye-Movement Approach

Penttinen Marjaana


Pianisti ei soiton aikana lue nuottikirjoitusta pitkälle eteenpäin kuten aiemmin on oletettu. Kasvatustieteiden maisteri Marjaana Penttisen Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus paljastaa, että pianistin katse pysyttelee nuotinlukemisen aikana lähellä sitä nuottiin kirjoittua säveltä, jota kulloinkin soitetaan.

Penttinen tutki eritasoisten pianistien tapoja lukea nuottikirjoitusta käyttäen nuotinluennassa uutta katseenseurantamenetelmää. Menetelmässä rekisteröidään lukijan silmänliikkeet nuotinlukemisen aikana.

Katseenseurantamenetelmää on perinteisesti käytetty tekstin lukemisen tutkimuksessa. Nuotinlukemista käsittelevät tutkimukset ovat harvinaisia. Menetelmän avulla voidaan nähdä eroja soittajien välillä sellaisissakin nuotinlukutilanteissa, joissa soittosuoritukset kuulostavat samanlaisilta.

Pienetkin yksityiskohdat vaikuttavat nuotinlukuun

Ammattimuusikoiden katse pysytteli nuotinlukemisen aikana noin sekunnin verran edellä kulloinkin soitettavana olevaa säveltä. Taitavien pianonsoittajien nuotinlukeminen häiriintyi tuttuun kappaleeseen sijoitettujen pienten ”kirjoitusvirheiden” aikana, vaikka varsinaiset soittosuoritukset olivatkin virheettömiä.

Havainnot haastavat perinteisen käsityksen ammattimuusikoiden tavasta lukea nuottikirjoitusta. Tavanomaisen oletuksen mukaan huippumuusikon katse voi vaeltaa hyvinkin kaukana soitettavasta sävelestä. Lisäksi yllättävänkin pienet yksityiskohdat nuottikirjoituksessa vaikuttivat tutkimukseen osallistuneiden kokeneiden muusikoiden nuotinlukemiseen.

Myös aikuinen voi oppia lukemaan nuottikirjoitusta

Vasta-alkajien soittosuoritukset ja tavat lukea nuottikirjoitusta muuttuivat huomattavasti yhdeksän kuukauden mittaisen musiikin opintojakson aikana. Esimerkiksi yksittäisten sävelten tunnistaminen nopeutui.

Tutkimuksessa havaittiin myös erilaisia tapoja tarkastella kirjoitettua musiikkia ja kuvata sitä suullisesti silloin kun nuotinlukutehtävään ei sisältynyt soittosuoritusta. Nämä lukutavat eivät olleet täysin riippuvaisia nuotinlukijan musiikkitaustasta. Vasta-alkajakin saattoi ymmärtää nuottikuvan sisällöistä enemmän kuin voitaisiin olettaa hänen soittotaitonsa perusteella.

Tutkimukseen osallistui luokanopettajakoulutuksen, musiikkikasvatuksen sekä muusikko- ja musiikkipedagogilinjojen opiskelijoita. Tutkimuksessa eroteltiin kolme erilaista nuotinlukutilannetta: nuotista soittaminen ilman harjoittelua, nuotista soittaminen harjoittelun jälkeen sekä nuotinlukeminen ilman samanaikaista soittotehtävää.

Tutkimustulos antaa tietoa nuotinlukutaidon kehittymisestä musiikinopettajien, musiikin alan ammattiopiskelijoiden, musiikin harrastajien ja oppimistutkijoiden käyttöön.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953295
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Penttinen Marjaana
Laajuus:128 s.
ISBN:9789512953295
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:B osa 359
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl