SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Immediate Decision-Making and Information Needs in Intensive Care Coordination

Lundgrén-Laine Heljä

TtM Heljä Lundgrén-Laineen väitöstutkimus osoittaa, että tehohoitopotilaiden hoidon koordinointiin tarvitaan muistilappujen sijaan reaaliaikaisia toiminnanohjausjärjestelmiä.

Kriittisesti sairaiden tehohoitopotilaiden hoidon koordinointi vaatii teho-osaston vuoron vastaavilta sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä joka tunti useita, välittömästi tehtäviä päätöksiä.

Välittömät päätökset liittyvät esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti potilas tarvitsee tehohoitopaikan, mille paikalle hänet sijoitetaan, milloin erityishoito voidaan aloittaa ja millaista tietotaitoa hoidon aloittamiseen tarvitaan. Potilaan hengen pelastamiseksi nämä päätökset ovat ratkaisevia.

Päätöksentekonsa tueksi teho-osaston vuoron vastaavat tarvitsevat osaston kokonaistilanteeseen liittyvää reaaliaikaista ja paikkansapitävää moniammatillista tietoa.

- Päätöksentekoa tukevia potilastietojärjestelmiä on käytetty tehohoidossa jo vuosia, mutta tehohoidosta puuttuvat toiminnanohjausjärjestelmät, joiden avulla kriittisesti sairaiden potilaiden hoidon koordinointia ja vuoron vastaavien tiedontarpeita voitaisiin tukea, kertoo TtM Heljä Lundgrén-Laine.

Käytännössä teho-osastojen vuoron vastaavat joutuvat tekemään kriittisiä päätöksiä usein pelkästään kokemuksensa ja muistinsa varassa nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

- Toiminnanohjauksen mallia tehohoitoon voitaisiin ottaa esimerkiksi lennonjohdon tukijärjestelmistä, Lundgrén-Laine sanoo.

Yhteinen tavoite, eri tiedontarpeet

Teho-osaston vuoron vastaavien välittömän päätöksenteon yhteisenä tavoitteena on varmistaa paras mahdollinen hoito jokaiselle tehohoitopotilaalle vuorokauden jokaisena hetkenä.

- Jokainen päätöksenteon tilanne on erilainen, joten tieto, jota päätöksiin tarvitaan, vaihtelee. Lisäksi tiedontarpeet vuoron vastaavien sairaanhoitajien ja lääkärien välillä eroavat, Lundgrén-Laine painottaa.

Tämä tulee ottaa huomioon tehohoidon toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä. Vuoron vastaavien sairaanhoitajien tiedontarpeet liittyivät osaston toimintojen sujuvuuden ja henkilöstöresurssin varmistamiseen, kun taas lääkärien tiedontarpeet liittyivät välittömään potilashoitoon ja sen vaikutuksiin osaston toiminnan koordinoinnissa.

Uusi malli toiminnanohjauksessa tarvittavan tiedon yhdistämiselle

Väitöstutkimuksessa kehitettiin alustava malli reaaliaikaisen tiedon yhdistämiselle tehohoidon koordinoinnissa. Malliin on koottu ne kriittiset tiedot, joita tehohoidon vuoron vastaavat sairaanhoitajat ja lääkärit tarvitsevat joka päivä koordinoidessaan vakavasti sairaiden potilaiden hoitoa.
Kriittisten tietojen tulee olla muokattavia ja välittömästi saatavilla olevia jokaisessa päätöksenteon hetkessä. Väitöstutkimuksessa kehitettyä mallia voidaan hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa.

Tutkimuksessa selvitettiin päätöksentekoon liittyviä kriittisiä tiedontarpeita kaikilla, raskainta tehohoitoa tarjoavilla Suomen yliopistollisten sairaaloiden aikuisten teho-osastoilla. Tiedontarpeita selvitettiin myös 16 kreikkalaisella teho-osastolla. Päätöksentekoa tutkittiin ääneen ajattelun avulla.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953332
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lundgrén-Laine Heljä
Laajuus:112 s.
ISBN:9789512953332
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1059
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl