SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Detection of Pathologic Changes Following Traumatic Brain Injury Using Magnetic Resonance Imaging

Brandstack Nina

Aivovammoista aiheutuvat oireet ovat yksilöllisiä, ja kliinisen aivovammadiagnoosin tueksi tarvitaan usein kuvantamistutkimuksia.

– Riittävän varhaisella diagnostiikalla on tärkeä merkitys aivovammapotilaan kuntoutuksen suunnittelussa ja siten vaikutusta myös potilaan ennusteeseen, Nina Brandstack kertoo.

Uusi menetelmä paljastaa oireisen aivovamman syyn perinteistä magneettikuvausta tarkemmin

Tutkimuksen mukaan diffuusiokuvantamiseen pohjautuvista aivokudoksen diffusiivisuusmittauksista voi olla hyötyä akuutin aivovamman dokumentoinnissa, sillä hieman lisääntynyt diffuusio eli aivojen vesimolekyylien lämpöliike normaalin näköisessä aivokudoksessa oli tavallinen löydös viikon kuluttua vammasta.

DTI-traktografia-menetelmään pohjautuvat aivojen valkean aineen ratojen yhtenäisyyttä kuvaavat arvot olivat aivovammapotilailla vähentyneet useissa radoissa merkittävästi verrokkiryhmään nähden.

– DTI-traktografia-menetelmällä on siis mahdollista parantaa aivovammojen diagnostiikkaa ainakin oireisilla aivovammapotilailla, joilla perinteinen kuvantamislöydös on normaali, Brandstack sanoo.

Erityyppisten traktografiamenetelmien toistettavuus kuitenkin vaihteli Brandstackin mukaan tutkimuksessa merkittävästi, mikä tulee ottaa huomioon kliinisissä sovelluksissa.

Magneettikuvantaminen tulee tehdä riittävän nopeasti, jos uudempaa tekniikkaa ei ole saatavilla

Pään tietokonetomografia (TT) on tyypillisesti aivovammapotilaan ensivaiheen tutkimus, ja se on riittävä välitöntä hoitoa vaativien kallonsisäisten vammojen, kuten tilaa vievien vuotojen, diagnostiikassa.

– Suurin osa aivovammamuutoksista on kuitenkin joko aivojen pinnan ruhjeita tai aivojen hermoratojen vaurioita, joiden on useissa tutkimuksissa todettu näkyvän paremmin magneettikuvauksessa kuin TT-tutkimuksessa. Kuitenkin perinteisessä magneettitutkimuksessakin löydökset ovat usein vähäiset huolimatta potilaan traumaperäisistä oireista, Brandstack sanoo.

Näkyvien vammamuutosten määrä ja laajuus perinteisissä magneettikuvissa vähenivät merkittävästi vuoden aikana. 

– Perinteinen magneettitutkimus tulisi tehdä riittävän varhain tilanteissa, jolloin uudempia magneettikuvaustekniikoita ei ole käytettävissä ja tietokonetomografialöydös ei selitä potilaan oireita.

Väiöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953394
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Brandstack Nina
Laajuus:116 s.
ISBN:9789512953394
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1061
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl