SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Foot Health In Older People - Development of a Preventive, Evaluative Instrument for Nurses

Stolt Minna

 Terveystieteiden maisteri Minna Stolt listasi tutkimuksessaan varsinaissuomalaisten ikäihmisten jalkojen tilanteen: turvotuksesta kärsi 47 prosenttia tutkituista, kuivasta ihosta 45 prosenttia, paksuntuneista kynsistä 44 prosenttia, kivuista 32 prosenttia, verenkiertomuutoksista 38 prosenttia ja varpaiden asentomuutoksista kuten vaivaisenluista 39 prosenttia.

– Ikääntyneillä on monia erilaisia jalkavaivoja, joiden hoitoon he tarvitsevat ammattilaisten apua. Vain kahdella yli kolmestasadasta tutkitusta kotihoidon piirissä olevasta ikääntyneistä oli täysin terveet jalat, Stolt sanoo.

Hoitamattomat jalkavaivat estävät liikkumista, joka on puolestaan välttämätöntä fyysisen kunnon ylläpitämiselle. Jalkavaivat vaikeuttavat myös selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa kaatumisiin ja siten sairaalahoitoon.

– Olen osoittanut, että jalkojen hoidossa on kyse terveydellisestä asiasta, ei vain esteettisestä asiasta, terveystieteiden maisteri Minna Stolt sanoo.

Tarjolle arviointimittari

Stoltin havaintojen mukaan ikääntyneiden on vaikea itse hoitaa jalkojaan.
 
– Vaikeuksia aiheuttavat kykenemättömyys ylettyä jalkoihin tai paksuntunut kynsien rakenne. Ikäihmiset tarvitsevat monipuoliset ja kattavat jalkaterapiapalvelut, joiden avulla heidän jalkaterveyttä voidaan hoitaa ja edistää sekä ennaltaehkäistä vaivojen syntyä, Stolt sanoo.
 
Tilannetta pahentaa se, että enemmistö kotihoidon henkilökunnastakin ilmoitti, etteivät he tiedä riittävästi kyetäkseen arvioimaan ikääntyneiden jalkaterveyttä. Stolt loikin väitöstutkimuksensa osana arviointimittarin kehittääkseen ikääntyneiden jalkaterveyden hoitoa.
 
– Arviointimittaristossa on 23 kohtaa, joiden kautta tarkastellaan jalkojen ihon kuntoa, kynsien terveyttä, rakenteellisia muutoksia kuten vaivaisenluita tai virheasentoja sekä kipua. Arvioinnin perusteella kotihoidon henkilöstö voi joko hoitaa jalkavaivat tai ohjata ikäihmisen esimerkiksi jalkaterapeutin tai lääkärin vastaanotolle, Stolt sanoo.
 
Hän esittääkin, että mittari otetaan jokapäiväiseen käyttöön erityisesti kotihoidossa ja muissa ikääntyneiden hoito-organisaatioissa säännöllisen jalkaterveyden seurannan tueksi.

Kunnilla käytössään vain 70 jalkaterapeuttia

Stoltin mukaan nykyisille hoitajille on järjestettävä täydennyskoulutusta jalkojenhoidosta, tuleville jo koulutusvaiheessa.
 
– Kasvava ikääntyneen väestön määrä edellyttää jalkavaivojen ennaltaehkäisyä ja asianmukaisten jalkaterapiapalveluiden järjestämistä, Stolt sanoo.
 
Suomeen tarvittaisiin Stoltin mukaan myös lisää jalkaterapeutteja, sillä kotihoidon henkilöstö ei pysty hoitamaan kaikkein vakavimpia vaivoja.
 
– Suomessa ei ole ymmärretty jalkojenhoidon merkitystä. Lääkäri voi lähettää ikäihmisen esimerkiksi fysioterapeutille, mutta ei juuri jalkaterapeutille.
 
Suomessa on noin 70 kunnallista jalkaterapeutin virkaa ja nekin ovat pääasiassa yliopistosairaaloissa, Stolt sanoo.
 
Julkisen terveydenhuollon lisäksi Suomessa on reilut 400 yksityistä jalkaterapeuttia.
 
Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953752
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Stolt Minna
Laajuus:224 s.
ISBN:9789512953752
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1066
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl