SuomeksiEnglanniksi
Historia

Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen

Hovi Tuomas, Hänninen Kirsi, Leppälahti Merja & Vasenkari Maria (toim.)

Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen on suullista kansanperinnettä, kansankulttuuria sekä laajemmin kulttuuria ja kulttuurintutkimusta käsittelevä artikkelikokoelma. Se on koottu Turun yliopiston folkloristiikan professori Pekka Hakamiehen 60-vuotispäivän kunniaksi. Artikkelin kirjoittajat ova folkloristiikan, kansatieteen, perinteentutkimuksen sekä suomen kielen tunnettuja tutkijoita. Kirjan artikkelit on jaettu neljään teemaan: pienfolklore, Kalevala ja kansanrunous, perinteen paikat ja maisemat sekä folkloristiikan aineistot ja menetelmät.

Pienfolklorea koskevissa artikkeleissa tarkastellaan mm. kuinka erilaisia elämisen ehtoja ja rajoituksia voidaan konstruoida ja perustella sananparsien avulla, kiinnitetään huomiota sananlaskujen erilaisiin käyttöyhteyksiin sekä siihen, miten kansanrunouden ainekset näkyvät vanhimmassa suomalaisessa kirjallisuudessa. Kalevalaa ja kansanrunoutta käsittelevissä artikkeleissa pohditaan mm. miksi kalevalaisen tietäjän hahmoon suhtauduttiin negatiivisesti 1800-luvun puolimaissa, tarkastellaan suullisessa perinteessä tapahtuvaa lainaamista ja kalevalamittaisen runouden suhdetta sananlaskuihin sekä osoitetaan, että Kalevalan ja Runo-Eddan sisältävän Codex Regius -käsikirjoituksen syntyvaiheissa on paljon samankaltaisuutta. Perinteen paikkoja ja maisemia käsittelevissä artikkeleissa tarkastellaan Karjalan vähemmistökielen ja -kulttuurin elinolosuhteita, Lapin ympäristön ja maiseman vaikutusta pohjoisen ihmiseen sekä liettualaisen kansanperinteen ja myyttien historian vaiheita 1200-luvulta aina 1990-luvulle saakka. Folkloristiikan aineistoja ja menetelmiä käsittelevän osan artikkeleissa tutkitaan vanhojen sanomalehtien käyttömahdollisuuksia uutena lähdeaineistona kansan elämän tutkimuksessa, kuuntelun merkitystä kerrontatilanteissa sekä muutoksia kansanomaisia paholaisuskomuksia käsittelevissä folkloristisissa tutkimustavoissa ja tulosten kirjaamisessa.

Tuotenumero:9789512953493
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hovi Tuomas, Hänninen Kirsi, Leppälahti Merja & Vasenkari Maria (toim.)
Laajuus:304 s.
ISBN:9789512953493
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Folkloristiikan julkaisuja 3
25,00 €
(sis. ALV 10%)


22,73 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl