SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Työsarkaa riittää - opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa

Jauhiainen Annukka, Laiho Anne & Kovalainen Piia

Kasvatusala on yliopistossa tärkeä näköalapaikka. Alalta valmistuneet toimivat monenlaisissa työtehtävissä, joissa vaikutetaan sekä nykypäivän kasvatus- ja koulutusratkaisuihin että tulevien kansalaisten osaamiseen ja toimintakykyyn. Näissä tehtävissä tarvitaan välineitä tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuoleen liittyviä ilmiöitä ja kykyä toimia sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.

Teoksessa tarkastellaan kyselytutkimuksen tulosten pohjalta Turun yliopiston kasvatusalan opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen opettajankoulutus -hanketta. Teoksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mikä on sukupuolen merkitys koulutuksessa, miten sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuivat opiskelijoiden mielestä opiskelussa ja työelämässä sekä millaisia mahdollisuuksia opiskelijat katsovat opintojen tarjoavan kasvatuksen sukupuolittuneiden prosessien havaitsemiselle ja ymmärtämiselle.

Teoksen tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ja aktivoida lukijoita pohtimaan sukupuolen merkitystä yliopistoyhteisössä ja erityisesti kasvatusalan ammattilaisten koulutuksessa.

Tuotenumero:9789512952243
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Jauhiainen Annukka, Laiho Anne & Kovalainen Piia
Laajuus:154 s.
ISBN:9789512952243
Julkaisuvuosi:2012
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 213
25,30 €
(sis. ALV 10%)


23,00 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl