SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

The Effects of Estradiol, Androgens and the Selective Estrogen Modulators: Ospemifene, Raloxifene and Tamoxifen on Explant Cultures of Human Breast Tissue

Eigeliene Natalija

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusia spesifisiä vaihdevuosien hormonihoitoja suunniteltaessa.

Kudosviljelymalli paljastaa hormonien vaikutukset

Eigelienen väitöstyössä tutkittiin estrogeenin, synteettisen keltarauhashormonin (medroksiprogesteroniasetaatti, MPA) ja androgeenin (testosteroni, T ja dihydrotestosteroni, DHT) vaikutuksia ihmisten rintarauhaskudokseen. Lisäksi tutkittiin kolmen SERM-yhdisteen, ospemifeenin (OSP), raloksifeenin (RAL) ja tamoksifeenin (TAM) rintakudosvaikutuksia. OSP on uusi postmenopausaalisen vagina-atrofian hoitoon tarkoitettu SERM-yhdiste, jonka vaikutuksia verrattiin osteoporoosin ehkäisyssä käytettävän RAL:n ja rintasyövän hoidossa käytettävän TAM:n rintavaikutuksiin.

Tutkimuksessa käytettiin kudosviljelymallia, joka validoitiin tähän tarkoitukseen sopivaksi. Työssä tutkitut rintakudosnäytteet saatiin premenopausaalisten ja postmenopausaalisten naisten rintojen pienennysleikkauksista tai postmenopausaalisten naisten rintasyöpäleikkauksen takia poistetusta, kasvainta ympäröivästä kudoksesta. Kudosviljelymalli tarjoaa helpon ja edullisen keinon tutkia rintakudoksen säätelyä.

Vaihdevuosien jälkeen rintakudos on herkempi

Eigelienen mukaan postmenopausaalisten naisten rintakudos oli yleisesti herkempi hormonihoidoille kuin premenopausaalisten naisten rintakudos.

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että estrogeeni ja/tai medroksiprogesteroniasetaatti(E2, MPA tai E2/MPA) stimuloivat rintaepiteelisolujen proliferaatiota eli jakautumista, johon liittyy rintasyöpäriskin lisääntyminen.

Androgeenit (T ja DHT) taas estivät rintaepiteelisolujen proliferaatiota sekä estrogeenin aiheuttamaa stimulaatiota ja siihen liittyvää rintasyöpäriskin lisääntymistä. Postmenopausaalisten naisten hoitoon äskettäin hyväksytty SERM-yhdiste OSP ja jo käytössä oleva RAL estivät normaalin rintaepiteelin proliferaatiota lähes rintasyöpälääkkeenä käytettävään tamoksifeeniin verrattavalla tavalla.

E2-, androgeeni- ja SERM-käsittelyihin liittyi voimakkaita muutoksia rintaepiteelien ER- ja AR-reseptorien tasoissa ja vaikutusta välittävissä tekijöissä, mitkä selittänevät osaltaan yhdisteitten erilaisia, kudosselektiivisiä vaikutuksia.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953905
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Eigeliene Natalija
Laajuus:124 s.
ISBN:9789512953905
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1070
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl