SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Pain Symptoms and Sleep Problems Among School-Aged Children. Long-term prevalance changes, and pain symptons as predictors of later mental health

Luntamo Terhi

Luntamon tutkimuksen mukaan lapset kärsivät vuonna 2005 noin kaksi kertaa useammin päänsärky-, vatsa- ja muista kipuoireista sekä uniongelmista ja väsymyksestä kuin vuonna 1989.

– Yhä tavallisempaa oli myös, että sama lapsi kärsi useammasta oireesta. Vuonna 1989 kahdesta oireesta kärsi 17 prosenttia lapsista, kun vastaava luku vuonna 2005 oli 31 prosenttia, Luntamo kertoo.

Erilaiset kivut ja uniongelmat esiintyivät usein samoilla lapsilla. Oireilevilla lapsilla oli myös keskimääräistä enemmän psykososiaalisia vaikeuksia, mm. kiusatuksi tulemisen kokemuksia, psyykkisiä oireita ja päihteidenkäyttöä.

Lapsuusiän kipuoireilu riskitekijä myöhemmille psyykkisille vaikeuksille

Lapsen itsensä ilmoittama päänsärky ja vanhemman ilmoittama lapsen vatsakipu lisäsivät tutkimuksen mukaan riskiä myöhempään masennuslääkkeiden käyttöön.

– On kuitenkin huomattava, että selkeällä enemmistöllä oireilevista lapsista ei esiintynyt masennuslääkkeiden käyttöä. Tutkimuksessa todettiin myös, että merkittävä osa lasten raportoimista kivuista jäi heidän vanhemmiltaan huomaamatta, Luntamo sanoo.

Saadut tulokset ovat merkittäviä, koska aikaisempia tutkimuksia alakouluikäisten lasten kipujen ja uniongelmien esiintyvyyden muutoksista tai kipujen yhteyksistä aikuisiän psyykkiseen vointiin ei juuri ole.

– Terveydenhuollon henkilöstön tulisi kysyä kivuista ja uniongelmista kärsiviltä lapsilta myös muita mahdollisia oireita ja psykososiaalisia vaikeuksia. Kysymykset tulisi osoittaa myös lapselle itselleen, ei vain vanhemmille, Luntamo painottaa.

Luntamon mukaan jatkossa olisi tärkeää selvittää, miksi oireet ovat yleistyneet ja mitkä tekijät lisäävät kivusta kärsivän lapsen riskiä myöhempiin psyykkisiin vaikeuksiin.

– Tällainen tieto on keskeistä ehkäisevien ja hoitavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.

Väitöskirjatutkimuksessa kartoitettiin kyselylomakkein 8-vuotiaiden lasten oireiden yleisyyttä vuosina 1989, 1999 ja 2005. Kunakin vuonna tutkimukseen osallistui noin 1000 Varsinaissuomalaista lasta. Oireiden yhteyksiä toisiinsa ja psykososiaalisiin tekijöihin tutkittiin edellä mainittujen kahdeksanvuotiaiden lasten ja noin 2500 Salolaisen ja Rovaniemeläisen yläkoululaisen keskuudessa. Koko maan laajuisesti kerättiin noin 6000 tutkittavalta tietoja kivuista kahdeksan vuoden iässä sekä rekisteripohjaisia tietoja masennuslääkkeiden käytöstä 24 ikävuoteen mennessä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512953882
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Luntamo Terhi
Laajuus:134 s.
ISBN:9789512953882
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1069
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl