SuomeksiEnglanniksi
Kasvatus ja opetus

Opetussuunnitelmien paikallinen uudistus perusopetuksessa vuosina 2004-2006

Seikkula-Leino Jaana

Opetussuunnitelmien perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Vuonna 2004 annettujen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat tuli ottaa käyttöön viimeistään syksyllä 2006. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, kuinka perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus toteutettiin tällöin eri kunnissa. Lisäksi esitetään näkökulmia siihen, miten paikallinen opetussuunnitelmatyö on vienyt eteenpäin koulutusta ja vaikuttanut perusopetuksen yleisten osioiden (mm. arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, aihekokonaisuudet) kehittämiseen opetusta tukeviksi lähtökohdiksi. Tutkimuksessa käsitellään myös opettajan roolia opetussuunnitelmauudistuksessa sekä tarkastellaan ns. kumppanuusmallin toteutumista ja eri tahojen yhteistyötä opetussuunnitelmien laadinta- ja toteutusvaiheessa.

Kaksivaiheisessa tutkimuksessa tutkittiin yli neljääkymmentä väestöpohjaltaan keskisuurta kuntaa ympäri Suomen. Kohderyhmään kuului yhteensä yli neljäsataa opetusalan henkilöä perusopetuksesta vastaavien lautakuntien edustajaa. Tutkimus liittyy laajempaan tutkimuskokonaisuuteen, jossa selvitettiin yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa.

Tutkimuksen laatija, kasvatustieteen tohtori ja opettaja Jaana Seikkula-Leino osallistui itse perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäiseen Turun normaalikoulussa. Tämä tutkimus perustuu käytännön kehittämistyöstä kummunneisiin kysymyksiin: Miten opetussuunnitelma tulisi parhaalla mahdollisella tavalla jäsentää, jotta se tukisi yhtenäisen perusopetuksen kehittymistä? Miten voitaisiin kehittää omaleimainen opetussuunnitelma unohtamatta valtakunnallisia tavoitteita ja sisältöjä? Miten esimerkiksi aihekokonaisuudet tulisi integroida opetussuunnitelmiin? Opetussuunnitelmien paikallinen uudistus perusopetuksessa vuosina 2004-2006 -tutkimuksen lukija saa viitettä myös siitä, miten opetussuunnnitelmaa ja sen uudistamista voidaan tulevaisuudessa kehittää ja toteuttaa.

Tuotenumero:9789512953653
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Seikkula-Leino Jaana
Laajuus:164 s.
ISBN:9789512953653
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A: 215, Turun normaalikoulu
25,30 €
(sis. ALV 10%)


23,00 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl