SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Reproductive Success Responses to Habitat Fragmentation in Eurasian Treecreepers

Le Tortorec Eric

Vanhan metsän väheneminen puukiipijöiden pesimäalueen ytimen lähettyvillä vähensi pesimäkertojen ja pesästä lähtevien poikasten määrää. Sen sijaan vanhan metsän väheneminen laajemmalla alueella pesimäalueen ympärillä itse asiassa paransi puukiipijöiden lisääntymismenestystä vähentämällä pesärosvousta.

– Tämä johtui mitä ilmeisimmin siitä, että käpytikat ja oravat, jotka ovat tärkeimpiä puukiipijöiden pesärosvoja, kärsivät myös vanhojen metsien vähenemisestä, Le Tortorec pohtii.

– Ihmistoiminnan aiheuttama elinympäristön häviämisen ja pirstoutumisen on todettu olevan yksi suurimmista maailmanlaajuisista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Elinympäristön häviämisen ja pirstoutumisen tarkemmat vaikutukset eliöihin ovat kuitenkin monilta osin epäselviä, joten tällaista pitkän aikavälin tutkimusta tarvitaan, Le Tortorec kertoo.

Puukiipijä on vanhoihin metsiin erikoistunut varpuslintu

– Vaikka puukiipijä ei ole uhanalainen sen elinympäristövaatimukset tekevät siitä hyvän tutkimuslajin tutkimuksiin, jotka tarkastelevat metsien häviämisen ja pirstoutumisen vaikutuksia eliöihin, Le Tortorec sanoo.

– Metsien pirstoutuminen useaan pieneen hajanaiseen laikkuun ei näyttänyt vaikuttavan puukiipijöiden lisääntymismenestykseen. Näin ollen metsänhoidollisesta näkökulmasta väitöskirjani tulokset tukevat, ainakin puukiipijän kannalta, sitä käsitystä, että vanhan metsän kokonaismäärä on tärkeämpää kuin sen alueellinen jakaantuminen.

Muuttuva metsämaisema heikentää puukiipijöiden lisääntymismenestystä

Le Tortorecin väitöstutkimuksessa käytettiin perinteisen maisemaekologisen lähestymistavan lisäksi muutostutkimusta. Tutkimuksen aineistona oli puukiipijäaineisto vuosilta 1999 – 2006 Konneveden alueelta Keski-Suomessa. Väitöstutkija määritti kyseiseltä ajalta vanhan metsän määrän ja alueellisen jakaantumisen tutkimusalueella lähes vuosittaisella tasolla satelliittikuvista.

Väitöstutkimus osoitti, että vanhan metsän määrä väheni tutkimuksen aikana, ja että väheneminen kiihtyi selvästi tutkimuksen loppuvaiheessa. Tämä kiihtyminen osui yhteen vuonna 2006 voimaan tulleeseen metsälakimuutokseen, joka ilmeisesti sai monet metsänomistajat hakkaamaan metsiänsä.

Mitä nopeampi vanhan metsän häviäminen pesimäalueen ytimen lähettyvillä oli, sitä vähemmän kyseisen pesimäalueen kokonaispoikastuotto oli. Tulokset osoittivat kuitenkin, että suuri vanhan metsän määrä laajemmalla alueella pesimäalueen ympärillä suojasi kyseistä aluetta vanhojen metsien häviämisen haitallisilta vaikutuksilta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954087
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Le Tortorec Eric
Laajuus:117 s.
ISBN:9789512954087
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AII osa 281
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl