SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

ICT Disparities In Finland - Access and Implications

Näsi Matti

Tutkimuksessa tarkasteltiin uuden informaatioteknologian käytön vaikutuksia suomalaisten arkielämään kuluneen vuosikymmenen aikana.
 
Uuden informaatioteknologian käytön myötä esimerkiksi tiedonhankinta sekä sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito ovat muuttuneet merkittävästi.
 
– Uutta teknologiaa otetaan nykyään käyttöön jo varsin nuorella iällä, mutta teknologioiden pitempiaikaisista sosiaalisista vaikutuksista tiedetään kuitenkin toistaiseksi verrattain vähän, Näsi taustoittaa.
 
Tutkimuksen mukaan nuoret kokivat esimerkiksi erilaiset nettiyhteisöt sekä sähköisen median selkeästi tärkeämmäksi kuin vanhemmat ikäryhmät.
 
– Toisaalta taas ikäihmisten keskuudessa aktiivinen Internetin käyttö heijasti aktiivisempaa vapaa-ajan osallistumista, joka näkyi muun muassa parempana koettuna terveytenä, Näsi kertoo.

Muisti ja keskittymiskyky tulevaisuuden haasteena

Informaatioteknologian käyttö on lisääntynyt huomattavasti sekä työ-, että vapaa-ajalla. Tämän seurauksena eräänlainen koettu ”informaatioähky” on nostettu esiin useassa yhteydessä. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiinkin Internetin käytön koettuja vaikutuksia myös muistin ja keskittymiskyvyn osalta.
 
– Varsinkin työssäkäyvien kokemukset antoivat viitteitä koetusta ylikuormituksesta sekä muistin että keskittymiskyvyn osalta, Näsi sanoo.

Digitaalinen eriarvoisuus muutoksessa

Valtaosa suomalaisista on aktiivisia informaatioteknologian käyttäjiä. Tilastojen valossa ainoastaan yli 65-vuotiaiden osalta on nähtävissä selkeä jako käyttäjien ja ei-käyttäjien osalta. 

– Tämä tarkoittaa sitä, että digitaalinen eriarvoisuus Suomessa painottuu entistä enemmän informaatioteknologian käyttötarkoituksiin. Valtaosalla suomalaisista on halutessaan mahdollisuus kattavaan tiedonhankintaan, sekä viihde- ja sähköisten palvelujen käyttöön, Näsi kertoo.

Tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että informaatioteknologian käyttötarkoitukset poikkeavat selvästi eri sosioekonomisten ja sosiodemografisten ryhmien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytön mahdolliset seuraukset heijastelevat näitä samoja sosiaalisia eroja.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954261
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Näsi Matti
Laajuus:59 s. + liitteet
ISBN:9789512954261
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:B osa 366
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl