SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

On Glucose Metabolism in Patients with the m.3243A>G Mutation

Lindroos Markku

Mitokondriot huolehtivat happea vaativasta energia-aineenvaihdunnasta kaikissa aitotumaisissa soluissa. Mitokondriaalinen DNA:n m.3243A>G-mutaatio johtaa puutteelliseen soluhengitykseen ja siten solujen energia-aineenvaihdunnan häiriöön. Vika soluhengityksessä voi aiheuttaa oireita useissa elinjärjestelmissä.

Kyseinen mutaatio mutaatio on yleisin mitokondriaalisen diabeteksen syy. Noin joka sadannella sokeritautiin sairastuneella syyksi osoittautuu m.3243A>G-mutaatio. Lisäksi mutaatioon liittyvät odottamattomat kuolemat, jotka ovat yhteydessä aivo- ja sydänsairauteen. Vaikka mutaation tiedetään johtavan monielinsairauteen, niin eri elinten glukoosiaineenvaihduntaa ei ole kattavasti selvitetty m.3243A>G-mutaation omaavilla potilailla.

Väitöskirjatutkimus paljasti, että eri aivoalueiden glukoosin hapettuminen on vähentynyt myös niillä mitokondriotaudin mutaation omaavilla potilailla, joilla ei ollut aivotaudin oireita.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Väitöskirjatyössä tutkittiin kaikkiaan 15 eriasteisesti sairasta m.3243A>G-mutaation omaavaa potilasta. Potilaiden glukoosin kudoksiin kulkeutuminen aivoissa, sydämessä, luurankolihaksessa, rasvakudoksessa ja maksassa määritettiin laskimonsisäisen insuliinin ja sokerin annon aikana. Lisäksi arvioitiin aivojen hapenkulutus. Tuloksia verrattiin neljäntoista terveen koehenkilön tuloksiin.

Maksan ja rasvakudoksen glukoosiaineenvaihduntaa tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa mitokondriaalista sokeritautia sairastavilla.

Insuliinin aktivoima glukoosinotto luurankolihakseen sekä insuliinin eritys oli alentunut sokeritautia sairastavilla potilailla. Vaikka potilaat eivät olleet lihavia, niin myös rasvakudoksen glukoosiaineenvaihdunta todettiin heikentyneeksi, kun taas maksan glukoosiaineenvaihdunta todettiin tavanomaiseksi. Insuliininerityksen vajaus ja sydänlihaksen epätaloudellinen glukoosinkäyttö liittyi potilaisiin, joilla oli korkeampi kudosten m.3243A>G-mutaatioaste ja diabetes.

Uudet havainnot rasvakudoksen, luurankolihaksen ja aivojen glukoosiaineenvaihdunnasta auttavat kohdentamaan sokeritaudin hallintaan tähtääviä tutkimuksia ja lisäävät ymmärrystä aivosairauden ja sydänsairauden luonteesta m.3243A>G-mutaation omaavilla potilailla. Lisäksi väitöskirjatyö osoitti, että huolellisesti toteutettuna eri elinten positroniemissiotomografia on käyttökelpoinen menetelmä harvinaisten aineenvaihduntasairauksien, kuten mitokondriotautien tutkimiseksi.

Väitöskirja on englannikielinen.

Tuotenumero:9789512953950
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lindroos Markku
Laajuus:187 s.
ISBN:9789512953950
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1071
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl