SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Effects of Cytochrome P450 Enzyme Inhibitors and Inducers on the Metabolism of S-Ketamine

Peltoniemi Marko

Ketamiini on ollut käytössä kenttälääkinnässä jo Vietnamin sodassa 1970-luvulla. Se on vaikutusmekanismiltaan ainutlaatuinen lääke, joka aiheuttaa anestesian suurilla annoksilla ja pelkän kivunlievityksen pienillä annoksilla. Kiinnostus ketamiinia kohtaan on viime vuosina lisääntynyt. Sitä voidaan käyttää kivun kroonistumisen ehkäisemisessä sekä kroonisen kivun hoidossa.

Ketamiinin käyttöä ovat rajoittaneet hallusinogeeniset sivuvaikutukset. Näitä on saatu kuitenkin vähennettyä merkittävästi 2000-luvulla, jolloin markkinoille tuli S-ketamiini. Se on 2–4 kertaa tehokkaampi kuin perinteinen ketamiini, joten kivunhoitoon tarvitaan pienempiä annoksia ja täten vähennetään sivuvaikutusten todennäköisyyttä.

Yhteisvaikutus saattaa sekoittaa entsyymien toimintaa

Ihmiskeho eliminoi elimistölle vieraita yhdisteitä pääasiassa aineenvaihdunnan kautta. Maksan ja suoliston entsyymit ovat eliminaatiossa tärkeässä roolissa. Entsyymien toiminta voi estyä tai kiihtyä lääkkeen, luontaistuotteen tai esimerkiksi greippimehun käytön aikana. Yhteisvaikutuksen seurauksena lääkeaineiden pitoisuudet voivat vaihdella jopa niin, että hoito muuttuu tehottomaksi tai aiheutuu myrkytystila.

Peltoniemen tutkimuksen mukaan maksa- ja suolistoentsyymien estäminen antibiootti klaritromysiinillä, veren hyytymiseen vaikuttavalla tiklopidiinilla tai greippimehulla lisäsivät S-ketamiinialtistusta 2,6-, 2,4- ja 3,0-kertaiseksi.

S-ketamiinin yhteiskäyttö maksaentsyymien toimintaa kiihdyttävän antibiootti rifampisiinin ja luontaistuote mäkikuisman kanssa laski merkittävästi S-ketamiinin pitoisuuksia. Reseptivapaasti saatavan luontaistuotevalmiste mäkikuisman kanssa suun kautta annosteltu S-ketamiini on todennäköisesti tehoton.

Tutkimus oli ensimmäinen ketamiinilla tehty systemaattinen lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimus terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Tutkimustulokset paljastivat, että ketamiinin aineenvaihdunta tapahtuu ainakin kahden eri maksaentsyymin välityksellä. Mielenkiintoinen löydös oli mäkikuisman ja greippimehun samanaikaisen käytön suuri vaikutus ketamiinin pitoisuuksiin.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954186
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Peltoniemi Marko
Laajuus:118 s.
ISBN:9789512954186
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1073
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl