SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

PET Imaging of Osteomyelities - Feasibility of 18F-FDG, 68Ga-chloride and 68Ga-DOTAVAP-P1 tracers in staphylococcal bone infections

Lankinen Petteri

Lankisen mukaan PET-diagnostiikassa tulisi huomioida, että bakteerin aiheuttaman tulehdusreaktion voimakkuus vaikuttaa merkkiaineen kertymiseen. Hidas biomateriaali-infektio ei tule näkyviin PET-kuvissa. 

Luukudoksen ja luuytimen etenevän infektion (luumätä, osteomyeliitti) yleisin aiheuttaja on S. aureus -bakteeri. 

– Luuinfektioiden nopea havaitseminen on ensiarvoisen tärkeää, koska infektio voi johtaa usein toistuviin, hoidollisesti vaikeisiin infektiovaiheisiin, Lankinen painottaa.

Perinteinen PET-kuvaus (18F-FDG-PET) on osoittautunut hyvin toimivaksi kroonisten luuinfektioiden diagnostiikassa. Menetelmällä on kuitenkin selviä rajoituksia. 

18F-FDG merkkiaine kertyy steriilin tulehdusreaktion alueelle ja kuvaukseen liittyy vääriä positiivisia löydöksiä esimerkiksi leikkausten jälkeen ja luunmurtumapotilailla. Tämän takia tarvitaan uusia PET-merkkiaineita. 

– Perinteinen 18F-FDG PET-kuvaus ei ole myöskään pystynyt odotetulla tavalla erottamaan, onko tekonivelpotilaan kivun syynä proteesin irtoaminen vai infektio. Tekonivelinfektioiden yleisimpinä aiheuttajia on S. epidermidis, mikä aiheuttaa hitaasti eteneviä vähäoireisia infektioita, Lankinen kertoo.

Taudinaiheuttajabakteeri huijaa PET-kameraa 

Lankinen tutki väitöskirjatyössään uusia PET-merkkiaineita (68Ga-kloridia ja 68Ga-DOTAVAP-P1) kokeellisissa S. aureus -luuinfektiomalleissa. Patogeenin ja sen aiheuttaman tulehdusreaktion merkitystä arvioitiin myös S. epidermidis ja S. aureus -luu/implantti-infektiomalleissa. 

18F-FDG ja 68Ga-kloridi -merkkiaineiden kertyminen oli samankaltainen luuinfektioissa, mutta 68Ga-kloridi ei kertynyt paranevan luun alueelle. 

– Tutkimustulos viittaa siihen, että 68Ga-kloridi-merkkiaine voisi olla spesifisempi merkkiaine luuinfektioiden diagnostiikassa leikkaus- ja murtumapotilailla, Lankinen sanoo.

68Ga-DOTAVAP-P1 merkkiaineen avulla pystyttiin osoittamaan luun paranemisen käynnistymiseen liittyvä luonnollinen tulehdussolureaktio. 68Ga-DOTAVAP-P1 kertymä todettiin myös luuinfektioissa, joten tätä merkkiainetta ei voida käyttää steriilin tulehdusreaktion ja infektion erotusdiagnostiikassa. S. epidermidis -bakteerin aiheuttama implantti-infektio aiheutti vain vähäisen 18F -FDG merkkiainekertymän. 

Tulos osoittaa, että aiheuttajabakteerin virulenssi ja sen aiheuttama tulehdusreaktion voimakkuus vaikuttavat PET-diagnostiikkaan. Tulos voi osin selittää, miksi 18F-FDG PET kuvantaminen ei aina toimi odotetulla tavalla tekonivelinfektioiden diagnostiikassa.

Infektioiden hoidon kulmakivi on aiheuttajabakteerin tunnistaminen. Valitettavasti bakteeria ei pystytä aina osoittamaan otetuissa viljelynäytteissä. Väitöstutkimuksen kliinisessä osatyössä ei todettu merkittävää 18F-FDG kertymäeroa viljelypositiivisten ja viljelynegatiivisten luuinfektiopotilaiden välillä. 

Löydös viittaa siihen, että 18F-FDG PET kuvaus voi tukea infektiodiagnoosia potilailla, joilla on todettu koepaloissa luuinfektioon sopiva löydös, mutta bakteeriviljelytulos jää negatiiviseksi.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954285
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Lankinen Petteri
Laajuus:112 s.
ISBN:9789512954285
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1076
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl