SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Hypoxia Inducible Factor 1a in Aquatic Vertebrates. Temperature and Reactive Oxygen Species as Potential Regulators

Leveelahti Lotta

Leveelahti selvitti, miten eri kalalajit sopeutuvat muuttuneisiin ympäristöolosuhteisiin. Keskeisinä stressitekijöinä olivat kalojen elinympäristön muuttunut happipitoisuus sekä veden lämpötila.

Vähähappisuuden eli hypoksian ja lämpötilan muutoksen aiheuttamia vaikutuksia tutkittiin sekä yksilö- että solutasolla. Malliorganismeina käytettiin eri kalalajeja sekä kaloista peräisin olevia solulinjoja. Saatua tietoa voidaan hyödyntää arvioitaessa eri kalalajien sopeutumismahdollisuuksia ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan vesien lämpiämiseen ja vesistöjen rehevöitymiseen.

Eri kalalajeilla on omia solutason sopeutumismekanismejaan

Leveelahti selvitti kolmipiikkien stressivastetta vähähappiseen elinympäristöön geeniarray-analyysin avulla. Tulokset osoittivat, että hypoksia aiheutti vain vähän muutoksia geenien ilmentymisessä. Leveelahden mukaan tämä osoitti kolmipiikkien sietävän hypoksisia olosuhteita kohtalaisen hyvin.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että happiradikaalien määrän kasvu korreloi hypoksian sietokykyyn kanssa. Väitöstyössään Leveelahti ei havainnut tätä vastetta kolmipiikeillä, kirjolohella tai sokkopartahailla.

– On ilmeistä, että eri kalalajieilla on omia, toisistaan hieman poikkeavia solutason sopeutumismekanismeja elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin, Leveelahti pohtii.

Kylmään kasvukauteen tottuneilla sammakoilla eniten stressiä sääteleviä proteiineja

Leveelahden mukaan lajien maantieteellisellä alkuperällä on merkitystä stressivasteen syntyyn. Sammakonpoikasilla tehdyssä tutkimuksessa hän osoitti, että stressivasteen keskeisen säätelyproteiinin, hypoksiainduktiofaktori 1α:n (HIF-1α) määrä muuttui yhtäältä lämpötilan muuttuessa ja toisaalta oli riippuvainen sammakonpoikasten maantieteellisestä alkuperästä.

Tulokset osoittivat, että HIF-1α:aa esiintyi eniten lyhyeen kasvukauteen ja kylmään kehityslämpötilaan sopeutuneilla populaatioilla.

– Onkin mahdollista että HIF-1α:lla on keskeinen rooli energiavarojen tehokkaan käytön varmistamisessa ja sen toiminta nivoutuu siksi moniin eri ympäristöstresseihin, Leveelahti toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512954834
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Leveelahti Lotta
Laajuus:108 s.
ISBN:9789512954834
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AII osa 282
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl