SuomeksiEnglanniksi
Hoitotiede

Ikääntyneen ihmisen terveysongelmat ja niiden arviointi - esimerkkejä keskeisistä terveysongelmista

Stolt Minna, Axelin Anna & Suhonen Riitta (toim.)

Julkaisussa tarkastellaan ikääntyneiden ihmisten terveysongelmia ja niiden arviointia esimerkkien valossa. Hoitotieteellisen tutkimuksen tarkastelun kohteet ovat muun muassa ikääntymiseen liittyviä yleisiä, tyypillisiä tai monimutkaisia terveyskysymyksiä, ikääntyvien omien voimavarojen ja lähtökohtien arviointia ja itsenäistä selviytymistä edistävien tai estävien tekijöiden tunnistamista. Terveysongelmien arviointi on monipuolista ja sitä toteutetaan erilaisin menetelmin. Tässä julkaisussa perehdytään erityisesti mittareiden avulla toteutettavaan arviointiin. Arviointi on kuitenkin laajempi kokonaisuus kuin tässä on kuvattu. Arviointiin käytettäviä mittareita on olemassa, mutta niiden luotettavuudesta saattaa olla tietoa vain rajoitetusti. Tieto mittavälineen luotettavuudesta painottuu usein tiettyihin ominaisuuksiin. Tässä julkaisussa pyrimme tuomaan esimerkkien avulla esille luotettavuuden arvioinnin moninaisuutta ja erilaisia tarkastelutapoja.

Tuotenumero:9789512954070
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Stolt Minna, Axelin Anna & Suhonen Riitta (toim.)
Laajuus:91 s.
ISBN:9789512954070
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A:65/2013
12,00 €
(sis. ALV 10%)


10,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl