SuomeksiEnglanniksi
Oikeustiede

Urheiluareenan rakennushankkeen oikeudelliset haasteet

Hallberg Juha

Tutkielmassa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin urheiluareenaa rakennettaessa tulee varautua. Tutkimuksessa on pyritty korostamaan urheiluareenan rakentamiseen liittyviä ominaispiirteitä, minkä vuoksi rakennusaikaiset ongelmat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Urheiluareenan rakentamiseen liittyvät ongelmat keskittyvät pitkälti maankäytön suunnitteluun. Ongelmia voi kuitenkin ilmetä myös rakennushankkeen sopimushallinnossa tai rahoituksessa.

Tutkielmassa on pyritty käymään läpi laajasti niitä seikkoja, joihin mahdolliset ongelmat voivat kytkeytyä. Selkeäksi pääkappaleeksi esityksessä on muodostunut maankäytön suunnittelun vaikutuksiin keskittyvä kappale, joka pitää sisällään niin kaavoitukseen liittyvät kuin rakennusluvan myöntämisen kytkeytyvät ongelmat. Koska maankäyttöön liittyvät ongelmat ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että niitä on vaikea, käytännössä mahdotonta torjua, on perusteltua, että tutkielmassa keskitytään näihin ongelmiin erityisellä tarkkuudella.

Tutkielman aluksi on pyritty selvittämään urheilun itsesääntelyn vaikutusta rakennushankkeeseen. Tutkielmasta ilmeneekin, että urheilun itsesääntelyn vaikutus on varsin huomattava. Urheilun itsesääntelyn vaikutus perustuu pitkälti lajiliittojen alaisten kilpailuiden kilpailu­sääntöihin. Urheilun itsesääntelyn vaikutusten arvioimisen jälkeen esityksessä perehdytään maankäyttöä koskevan lainsäädännön vaikutuksiin urheiluareenan rakennushankkeessa. Maankäyttöä koskevan sääntelyn vaikutukset ovat varsin laajat. Lisäksi maankäytön suunnitteluun liittyvät oikeudelliset ongelmat ovat luonteeltaan sen laatuisia, ettei rakennushankkeeseen ryhtyvällä ole olemassa tehokasta suojautumiskeinoa niitä vastaan. Tutkielmasta havaitaan, että maankäyttöön liittyvän sääntelyn aiheuttamat ongelmat ovat lähinnä rakennusprojektia pitkittäviä. Kunnallisvalitusten käsittelyn aikataulu on seikka, joka on rakennusprojektia vetävän tahon ulottumattomissa. Maankäyttöä koskevan sääntelyn jälkeen käydään vielä lyhyesti läpi projektin sopimuksiin ja rahoitukseen liittyviä mahdollisia oikeusongelmia.

Tuotenumero:9789512954759
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hallberg Juha
Laajuus:XI + 57
ISBN:9789512954759
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 36
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl