SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Degenerative Rotator Cuff Tear. Results and Prognostic Factors of Arthroscopic Repair

Kukkonen Juha

Olkapään kiertäjäkalvosimen rappeuma on yleinen ikääntymiseen liittyvä muutos, joka saattaa johtaa jännerepeämän syntymiseen ilman ulkoista tapaturmaa. Kiertäjäkalvosimen repeämät yleistyvät selvästi 45 ikävuoden jälkeen ja on arvioitu, että jopa yli puolella yli 60-vuotiaista on jonkun asteinen kiertäjäkalvosimen repeämä. Osa näistä kiertäjäkalvosimen repeämistä aiheuttaa potilaille huomattavia oireita.

Ilman tapaturmaa syntyneessä kiertäjäkalvosimen repeämässä jänne on vahvasti rappeutunut ja jänteen paraneminen takaisin luuhun on epävarmaa leikkauksesta huolimatta.

– Aiempien tutkimusten mukaan fysioterapiahoidon on todettu olevan hyvä vaihtoehto suurimmalle osalle kiertäjäkalvosimen repeämästä kärsivistä potilaista. Tästä huolimatta olkapään kiertäjäkalvosimen korjausleikkausten määrä Suomessa on yli nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana tähystyskirurgian yleistyessä, Turun yliopiostossa väittelevä Juha Kukkonen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa tehdään nykyään noin 4500 kiertäjäkalvosimen korjausleikkausta vuodessa.

Tutkimusnäyttö ei puolla lisääntyvää leikkaushoitoa

Lisääntyneistä leikkausmääristä huolimatta leikkaushoitoa puoltavaa tutkimusnäyttöä ei ole olemassa ja vertailevia tutkimuksia eri hoitomuotojen vaikuttavuudesta jännerappeuman pohjalta syntyneissä kiertäjäkalvosimen repeämissä ei ole aikaisemmin tehty. Kukkosen väitöstutkimuksessa selvitettiin yli 55-vuotiailla potilailla toisaalta fysioterapian ja leikkaushoidon eroa jännerappeuman pohjalta syntyneissä olkapään ylemmän lapalihaksen jännerepeämissä, toisaalta kahden eri leikkauksellisen hoitomuodon (olkalisäkkeen avarrus ilman jännekorjausta tai olkalisäkkeen avarrus yhdistettynä repeytyneen jänteen korjaukseen) eroa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa.

Tutkimuksen päävastemuuttujana oli olkapään liikkuvuutta, voimaa, toimintakykyä ja kipua mittaava Constant score sekä potilaan kokema tyytyväisyys annettuun hoitoon.

– Tehdyn tutkimuksen tuloksena leikkaushoidolla ei saavutettu etua fysioterapiahoitoon verrattuna yhden vuoden seuranta-aikana mitatuissa päävastemuuttujissa. Eroa ei myöskään todettu kahden eri leikkausmuodon välillä, eikä repeytyneen jänteen kiinnittäminen tuonut etua pelkkään olkalisäkkeen avarrukseen. Fysioterapiahoidon kokonaiskustannukset olivat kuitenkin merkittävästi alhaisemmat leikkaushoitoihin verrattuna, Kukkonen sanoo.

Väitöskirjatyön perusteella fysioterapiahoitoa voidaan pitää ensisijaisena hoitona yli 55-vuotiailla potilailla, joilla olkaoireiden taustalla on jännerappeuman pohjalta syntynyt ylemmän lapalihaksen jännerepeämä. Pitkäaikaistulosten arvioimiseksi vaaditaan kuitenkin pidempää seuranta-aikaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955268
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kukkonen Juha
Laajuus:105 s.
ISBN:9789512955268
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1088
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl