SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Urheilu ja yrityssaneeraus — Urheiluseuran mahdollisuus saneerausmenettelyyn

Sivunen Jouni

Tutkielman tavoitteena on selvittää sekä aatteellisina yhdistyksinä toimivien että osakeyhtiömuotoisten urheiluseurojen mahdollisuuksia päästä yrityssaneerauslain mukaiseen saneerausmenettelyyn. Tutkielmassa arvioidaan urheiluseuran saneerauskelpoisuutta lain tarkoituksen, soveltamisalan sekä varsinaisten edellytysten ja esteiden kannalta huomioiden urheilutoimintaan liittyvät erityispiirteet. Tutkielma painottuu saneerausmenettelyn aloittamisvaiheen arviointiin. Lähtökohtana on pidettävä, että urheiluseuran yrityssaneerauslain mukainen saneeraus on mahdollista.

YSL:n soveltamisalassa ei ole mainittu aatteellista yhdistystä. Tällä seikalla on aikaisemmin ollut olennainen merkitys arvioitaessa aatteellisena yhdistyksenä toimivan urheiluseuran saneerauskelpoisuutta. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään KKO 2004:29, että aatteellinen yhdistys on saneerauskelpoinen. Ennakkopäätös tulee muuttamaan urheiluseuran saneerauskelpoisuuden arvioinnin laajemmaksi jatkamiskelpoisuuden arvioinniksi, jossa huomioidaan urheiluseuran taloudellisen toiminnan laajuus, laatu, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Näitä seikkoja arvioitaessa tulee huomioida, että urheiluseuran urheilullinen menestys vaikuttaa olennaisesti sen taloudelliseen tulokseen ja tämän vuoksi taloudellista toimintaa on vaikea arvioida etukäteen. Hakemus tulee hyväksyä siitä huolimatta, että yritystoiminta on urheilutoimintaa, jos toiminta ei ole selvästi jatkamiskelvotonta ja velkojat eivät ole esittäneet riittäviä perusteluita esteperusteväitteille. Tällöin saneerauksen edellytysten tarkempi selvittäminen siirtyy selvittäjälle.

Urheilun erityispiirteet tulee muutenkin huomioida jatkamiskelpoisuutta arvioitaessa. Erityisesti sarjapaikkasopimus on olennainen tekijä urheiluseuran saneerausmahdollisuuden kannalta. Lajiliittojen asettamilla taloudellisilla edellytyksillä ja suhtautumisella saneerausmenettelyyn on suuri merkitys. Sarjapaikkasopimuksen puute johtaa hyvin todennäköisesti jatkamiskelvottomuuteen. Toinen huomioitava ominaispiirre on suuret palkkakustannukset. Palkkamenojen leikkaaminen tulee olemaan välttämätöntä, jotta urheiluseuran toiminta saadaan tervehtymään. Mahdollisuuksia tähän näyttääkin olevan työsopimusehtojen muuttamisesta aina pelaajien irtisanomisiin.

Aikaisemmat urheiluseurojen saneeraushakemukset osoittavat, että velkojien ja tuomioistuimen suhtautuminen urheiluseuran saneerausmenettelyyn on ollut kielteistä. Urheiluseuran omalla aktiivisuudella on suuri merkitys siihen, kuinka hyvin se pystyy suojautumaan velkojien esittämiä esteperusteväitteitä vastaan. Tämän johdosta urheiluseuran kannattaa varata aikaa hakemuksen huolelliseen laadintaan ja olla jo etukäteen yhteydessä velkojiin. Urheiluseura voi samalla suostutella velkojia vapaaehtoiseen saneeraukseen, joka on yksinkertaisempi, nopeampi ja edullisempi saneeraus kuin varsinainen YSL:n mukainen saneerausmenettely.

Avainsanat: Urheiluoikeus, yrityssaneeraus, urheiluseura

Tuotenumero:9512930722
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Sivunen Jouni
Laajuus:XIII + 69
ISBN:9512930722
Julkaisuvuosi:2006
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 16
23,00 €
(sis. ALV 10%)


20,91 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl