SuomeksiEnglanniksi
Urheiluoikeuden sarja

Urheilijan vastuu dopingista

Hakala Reetta

Tutkielman lähtökohtana on selvittää, millainen on urheilijan vastuu hänen jäädessään kiinni kiellettyjen aineiden käyttämisestä ja mitä seuraamuksia hänelle aiheutuu tämän vuoksi. Urheilun piirissä tästä vastuusta on käytetty nimitystä ankara vastuu, jonka perusteella syntyy presumptio urheilijan laiminlyönnistä. Siten oletetaan, että kielletty aine on joutunut urheilijan kehoon hänen omasta syystään. Ankaraan vastuuseen kuuluukin, että urheilijan on henkilökohtaisesti ja aktiivisesti otettava selvää siitä, mitä hän ottaa ja syö. Urheilijan vastuu ei kuitenkaan ole samanlaista ankaraa vastuuta kuin siviilioikeudellinen ankara vastuu. Urheilija voi aina esittää vastanäyttöä, jonka perusteella presumptio laiminlyönnistä voidaan kumota. Olen tuonut tutkielmassani urheilun omassa piirissä ratkaistujen tapausten myötä esille kuitenkin sen, miten vaikea urheilijan on käytännössä kumota tämä presumptio.

Urheilijalle voidaan dopingin käyttämisen perusteella määrätä kurinpidollinen seuraamus. Rikosoikeudellinen seuraamus voidaan määrätä Suomessa sille, joka luvattomasti valmistaa, maahantuo tai levittää dopingaineita. Käyttöä ei meillä ole kriminalisoitu. Yleisin urheilijalle dopingin perusteella määrättävistä rangaistuksista on kilpailukielto, joka on pääsääntöisesti määrätty vakiomittaisena. Siten, kun urheilija antama testitulos on positiivinen, määrätään hänelle vakiomittainen kilpailukielto ottamatta huomioon urheilijan syyllisyyden astetta.

Dopingia käyttänyt urheilija saattaa joutua korvaamaan sponsorille, lajiliitolle tai muille urheilijoille aiheuttamansa vahingot. Velvollisuus korvata vahingot voi olla joko sopimusperusteista tai lakisääteistä. Vahingonkorvausta pohdittaessa on huomioitava kuitenkin, että urheilijan ankara vastuu on ankarampaa kurinpidossa kuin vahingonkorvausoikeudessa. Siten on täysin mahdollista, että urheilija määrätään kilpailukieltoon, mutta hänet vapautetaan vahingonkorvausvelvollisuudesta. Vahingonkorvausvaatimuksen käsittelevä tuomioistuin ei ole sidottu urheilun sisäisessä menettelyssä annettuun kurinpitorangaistukseen, joten vahingonkorvausvaatimusta arvioidaan täysin erillisenä.

Avainsanat: Urheiluoikeus, doping, vastuu

Tuotenumero:9512926938
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hakala Reetta
Laajuus:XIV + 78
ISBN:9512926938
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 5
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl