SuomeksiEnglanniksi
UTUShop

Urheiluoikeus harrasteurheilijan näkökulmasta

Hagman Jarmo

Tutkielman lähtökohtana on harrasteurheilijan näkökulma urheiluoikeuteen. Nykyinen urheiluoikeus on keskittynyt lähinnä huippu- ja ammattilaisurheiluun. Syynä tähän ovat pääasiassa raha ja urheilun ammatillistumisen aiheuttamat ongelmat. Urheiluoikeudellinen tutkimus ei ole huomioinut harrasteurheilijan erityisasemaa eikä sen aiheuttamia seurauksia. Nykyään huippu-urheilijoita varten luotujen sääntöjen on katsottu automaattisesti koskevan sitovasti myös harrasteurheilijoita. Nykyistä urheiluoikeutta tarkastellaan kriittisesti. Urheiluoikeus ei ole oikeudenala eikä urheiluoikeudelle ole muodostunut yleisiä oppeja. Urheilun kurinpito on omaksunut valikoiden periaatteita rikosoikeudesta. Fair play ja urheilun oikeusturvalautakunnan päätökset ovat tosiasiallisesti oikeuslähteiden asemassa.

Tutkielma keskittyy yksilöurheilijoihin ja esimerkkeinä käytetään kolmen eri urheilulajin harrastajia: painonnostajia, voimanostajia sekä yleisurheilijoita. Urheilijoiden toimintarooleihin perustuva jaottelu selvittää urheilijoiden eroja. Urheilijoiden sitouttamista tarkkaillaan yhdistys- ja sopimusoikeuden näkökulmista. Yhdistysoikeudellinen sitouttamistapa ei ole ongelmaton edes harrasteurheilijoiden osalta, joten sopimusoikeudellinen sitouttaminen on suositeltavaa. Harrasteurheilijoiden erityisasemaa konkretisoidaan kuluttajasuojaoikeudellisella analogialla. Harrasteurheilijat ovat heikompia osapuolia sopimussuhteessaan lajiliittoon ja harrasteurheilijan toimintarooli on kuluttajaan rinnasteinen. Tämä aiheuttaa muun muassa sopimusten sovittelun osalta sen, että sovellettavaksi tulee KSL:n 4 luvun 1 §. Harrasteurheilijan vastuu dopingista käsitellään kolmen eri vastuutilanteen kannalta. Urheilun sisäisessä vastuussa on monia ongelmia, joita aiheuttavat muun muassa dopingsäännösten ristiriitaisuudet. Harrasteurheilijan vahingonkorvausvastuu dopingista on tavallista tuottamusvastuuta. Urheilijan rikosoikeudellinen vastuu dopingista ei ole urheilijan kannalta merkittävä kysymys. Urheiluriidan ratkaisukeinoista harrasteurheilijan kannalta urheilun oikeusturvalautakunta on usein suositeltava vaihtoehto. Harrasteurheilijoiden aseman parantamisen kannalta olisi kuitenkin toivottavaa ainakin yhden ennakkoluonteisen tapauksen saattaminen käsiteltäväksi yleiseen tuomioistuimeen.

Vertailtavista kolmesta lajiliitosta ainoastaan Suomen voimanostoliitto on järjestänyt harrasteurheilijoiden sitouttamisen oikeudellisesti pätevästi. Suomen painonnostoliiton sekä Suomen urheiluliiton osalta harrasteurheilijoiden kurinpito voi joissain tilanteissa muodostua ongelmalliseksi sitouttamisessa olevien puutteiden takia.

Avainsanat: Urheiluoikeus, urheilijat, doping

Tuotenumero:9512926946
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Hagman Jarmo
Laajuus:XVIII + 80
ISBN:9512926946
Julkaisuvuosi:2004
Sarja:Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Urheiluoikeuden sarja 6
18,00 €
(sis. ALV 10%)


16,36 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl