SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Homogenous Assay Technologies in Drug Screening: Quenching Resonance Energy Transfer (QRET) Technique

Martikkala Eija

Martikkala kehitti väitöskirjatyössään uutta, vain yhtä leimamolekyyliä hyödyntävää, aikaerotteiseen luminesenssiin perustuvaa määritysmenetelmää sammutusresonanssienergiansiirtoa (QRET).

– Aikaisemmat aikaerotteista luminesenssia hyödyntävät menetelmät vaativat sekä kohdemolekyylin että sitoutuvan molekyylin leimaamisen. Kehitetyllä QRET menetelmällä sitoutuminen voidaan havaita ilman kohdemolekyylin leimaamista, Martikkala kuvaa.

Uusi menetelmä säästääkin sekä aikaa että kustannuksia. Uudet tehokkaammat määritysmenetelmät ovat myös kysyttyjä, jotta kasvaneet suuria määriä lääkeyhdisteitä sisältävät yhdistekirjastot kyettäisiin seulomaan kasvaneelle kohdemolekyylien ryhmälle.

Sovellukset kehitetty keskeisille kohdemolekyyleille

Kehitettyä menetelmää on sovellettu väitöskirjassa lääkekehitykselle tärkeiden kohdemolekyylien G-proteiinikytkentäisten reseptoreiden ja pienien GTP:tä sitovien proteiinien tutkimukseen.

– G-proteiinikytkentäiset reseptorit ovat yleinen kohderyhmä, kun haetaan lääkeyhdisteitä. Ryhmässä on useita erilaisia reseptoreita,  jotka liittyvät useisiin eri sairauksiin eli ne kattavat merkittävän osan nykypäivän lääkeseulontojen kohteista. Pieniin GTP:tä sitoviin proteiineihin puolestaan lukeutuu muun muassa Ras-proteiini, jolla on todettu olevan yhteyksiä syöpään.  Siksi myös se on mielenkiintoinen kohde lääkekehitykseen, Martikkala sanoo.

Uusi menetelmä soveltuu sekä perinteisten reseptori-ligandisitoutumismääritysten tekemiseen että toiminnallisiin määrityksiin, joissa voidaan havaita sitoutuneen yhdisteen aktivoiva tai estävä vaikutus kohdemolekyyliin.

Kehitetyn menetelmän on myös todettu soveltuvan käytettäväksi lääkekehityksen alkuvaiheen tehoseulonnassa, menetelmässä, jota käytetään erittäin suurien lääkeainekirjastojen mittaamiseen. Soveltuvuutta tehoseulontaan osoittavat määritysmenetelmän helppous, kustannustehokkuus ja nopeus.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955817
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Martikkala Eija
Laajuus:82 s.
ISBN:9789512955817
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1095
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl