SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Nuclear Morphometry, Apotopic and Mitotic Indices, and Tubular Differentation in Libyan Breast Cancer

Boder Jamela Mostafa El.

Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa Jamela Boder havaitsi, että syöpäkasvainten uuteen kasvuun viittaavat proliferaatioindeksit Libyassa, Nigeriassa ja Suomessa eroavat toisistaan.


– Libyan indeksit ovat matalampia kuin Nigerian indeksit, mutta korkeampia kuin Suomen indeksit. Luonnollisen solukuoleman prosessia kuvaava AI oli libyalaisnaisilla hieman matalampi kuin Nigeriassa mutta selvästi korkeampi kuin Suomessa, Boder kuvaa.

Hän toteaakin, että erot maiden välillä voivat liittyä populaatioiden geneettisiin eroihin.

– Tulokset myös osoittavat, että morfometrisia tekijöitä voidaan käyttää libyalaisten rintasyöpäpotilaiden ennustetekijöinä, Boder sanoo.

Eroja myös libyalais- ja nigerialaisnaisten välillä

Naisten rintasyöpä luokitellaan mikroskooppisen rakenteen mukaan eri tyyppeihin, joista tavallisimmat ovat duktaalinen ja lobulaarinen rintasyöpä. Jo aiemmin on todettu, että kasvainten rakenne, esiintyminen ja käyttäytyminen eivät kuitenkaan ole täsmälleen samanlaisia kaikissa tutkituissa potilasjoukoissa.

Boder viittaa muun muassa tutkimukseen, jossa verrattiin yhdysvaltalaisia mustan, geneettisesti afrikkalaisperäisen väestönosan sekä geneettiseltä alkuperältään eurooppalaisen, valkoisen väestönosan rintasyövän piirteitä.

– Tarkoitukseni oli tarkoin mittauksin tutkia, onko samantyyppisiä eroja yhtäältä Pohjois-Afrikan Libyassa asuneiden naisten ja eurooppalaisten naisten välillä ja toisaalta Libyassa asuneiden naisten rintasyövän ja keskiafrikkalaisten, Nigeriassa eläneiden naisten rintasyövän välillä, Boder sanoo. 

Suomalaisilla hidas, libyalaisilla aggressiivinen

Vertailussa käytettiin hyväksi Turun yliopistossa toimivan dosentti Pauliina Kronqvistin aikaisemmin julkaisemia tuloksia suomalaisten naisten rintasyövästä sekä Miami Health Systemsin apulaisprofessori Francis Ikpattin aiemmin julkaisemia tuloksia nigerialaisten naisten rintasyövästä.

– Eurooppalaisten naisten rintasyöpä populaatiotasolla on etupäässä vaihdevuosien jälkeen syntynyttä ja käyttäytymiseltään hitaasti etenevää. Libyalaisten naisten rintasyöpä sen sijaan on etupäässä vaihdevuosia ennen syntynyttä ja käyttäytymiseltään hyvin aggressiivista, Boder sanoo.

Työssä tutkittiin takautuvasti 131 libyalaisen potilaan kudosopillisia rintasyöpänäytteitä. Näytteistä arvioitiin mitoosisiaktiviteetti-indeksit (MAI ja SMI), apoptoottinen indeksi sekä niiden mikroskooppikenttien osuus, joissa todettiin tubulaarista differentaatiota (FTD). Myös kasvainsolujen keskimääräinen ala (MAI) arvioitiin tietokoneistettua morfometriaa käyttäen. Väestötieteellisiä ja kliinispatologisia piirteitä analysoitiin 234 libyalaisesta rintasyöpäpotilaasta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956098
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Boder Jamela Mostafa El.
Laajuus:123 s.
ISBN:9789512956098
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1098
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl