SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Phenolics of the Inner Bark of Silver Birch: Characterization and Intraspecific Variation

Liimatainen Jaana

Rauduskoivun sisäkuori on yksi eniten fenolisia yhdisteitä sisältävä suomalainen kasvimateriaali. Liimatainen havaitsi rauduskoivun sisäkuoren sisältävän yhdisteitä useista fenolisten yhdisteiden alaryhmistä, esimerkiksi tanniineista, flavonoideista ja lignaaneista.

Yksittäisiä yhdisteitä väitöstyössä tunnistettiin 36, joista viisi oli ennestään tuntemattomia luonnonyhdisteitä.

Fenoliset yhdisteet on rakenteellisesti laaja-alainen yhdisteryhmä, jolla on useita erilaisia tehtäviä kasveissa. Ne toimivat esimerkiksi kasvin puolustus- ja viestiyhdisteinä, UV-suojana ja ne houkuttelevat pölyttäjiä ja siementen levittäjiä. Fenolisilla yhdisteillä on myös havaittu ihmisen terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Vuodenajan vaihtelut vaikuttavat vain hieman fenolisten yhdisteiden pitoisuuksiin

Liimatainen tarkasteli myös sitä, miten fenolisten yhdisteiden pitoisuudet riippuvat vuodenajasta ja rauduskoivun genotyypistä. Sekä vuodenaika että genotyyppi vaikuttivat pitoisuuksiin. Vaikka suurimmalle osalle yhdisteitä havaittiin tilastollisesti merkittävää pitoisuuden vaihtelua vuodenajan mukaan, vaihtelu oli kuitenkin verrattain vähäistä. Tutkittuja fenolisia yhdisteitä oli keskimäärin 10 % sisäkuoren kuivapainosta ympäri vuoden.

Sen sijaan puun genotyyppien välillä oli huomattavaa vaihtelua eräiden yhdisteiden pitoisuuksissa. Esimerkiksi sisäkuoren fenolisen pääyhdisteen, platyfyllosidin osuus sisäkuoren kuivapainosta vaihteli 3,9 %:sta 6,7 %:iin kloonien välillä.

Rauduskoivu pyrkii korjaamaan kuoren vaurioita kasvattamalla vaurioituneisiin kohtiin uutta kuorta. Liimatainen tunnisti uudelleen kasvaneessa kuorisolukosta fenolisia yhdisteitä, joita kuoresta ei löydy ennen vaurioita. Nämä ellagitanniineiksi tunnistetut yhdisteet saattavat toimia puun puolustusyhdisteinä esimerkiksi kasvinsyöjähyönteisiä vastaan.

Uusi menetelmä proantosyanidiinien analysointiin

Proantosyanidiineja esiintyy yleisesti puuvartisissa kasveissa. Oligo- ja polymeeristen proantosyanidiinien analysointi on vaikeaa, koska ne ovat kasvimateriaalissa laajajoukkoisena seoksena. Niitä on hankala erotella toisistaan.

Väitöstyössä kehitettiin hydrofiiliseen vuorovaikutukseen perustuva nestekromatografinen menetelmä. Sen avulla oligo- ja polymeeriset proantosyanidiinit saatiin eluoitumaan polymerisaatioasteen mukaisessa järjestyksessä. Työssä käytettiin massaspektrometrilaitteistoa, jonka avulla määritettiin proantosyanidiinien tarkka molekyylimassa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512955893
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Liimatainen Jaana
Laajuus:132 s.
ISBN:9789512955893
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:AI osa 477
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl