SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Chromatoid Body Mediated RNA Regulation in Mouse Male Germline

Meikar Oliver

Miesten sukusolujen kehittyminen, spermatogeneesi, on tärkeä ja monella tavoin poikkeuksellinen kehitysprosessi, joka tuottaa suunnattomia määriä geneettisesti yksilöllisiä siittiöitä.


– Spermatogeneesi on monimutkainen, tarkasti säädelty tapahtumasarja, mikä myös aiheuttaa teknisiä haasteita spermatogeneesin molekyylimekanismien tutkimisessa. Näin ollen prosessin yksityiskohdat ovat vielä pitkälti tuntemattomia, Meikar toteaa.

Meikar tutki halpoideja miesten sukusoluja eli soluja, joilla on yksinkertainen kromosomisto. Eräs halpoidien siittiön esiasteiden, niin kutsuttujen pyöreiden  spermatidien erityisominaisuus on niiden ainutlaatuisen runsas transkriptionaalinen aktiivisuus eli DNA:n kopiointi RNA:ksi.

Genomin eli koko perintöaineksen aktiivinen ilmentyminen edellyttää tehokkaita ja täsmällisiä RNA:n säätelymekanismeja. Pyöreiden spermatidien solulimassa on epätavallisen suuri RNA:ta ja proteiineja sisältävä rakenne, niin kutsuttu kromatoidikappale (chromatoid body, CB), joka ilmaantuu voimakkaimman transkriptioaallon aikana ja osallistuu RNA-säätelyyn.

– Tutkimuksessa selvitin CB:n toimintaa siittiönkehityksen aikana. Tärkeänä osana tutkimusta kehitimme menetelmän, jonka avulla CB:t voidaan eristää hiiren kiveksestä. Menetelmä on yksinkertainen, nopea ja tehokas, ja sen avulla saadaan eristettyä toistettavasti rakenteeltaan ehjiä CB:ta, joiden puhtaus on hyvä ja määrä riittävä molekyylitason analyysiin, Meikar sanoo.

Jatkotutkimukset paljastivat, että suurin osa CB:n sisältämistä proteiineista on erilaisilla RNA-säätelyreiteillä toimivia RNA:ta sitovia proteiineja. Meikar pystyi muun muassa selvittämään, että useat CB:n proteiineista pysyvät rakenteessa stabiilisti. Poikkeuksen teki proteiini SAM68, joka vierailee CB:ssa vain hetkellisesti tarkasti määritellyssä kehitysvaiheessa. Poistogeenisen hiirimallin avulla Meikar pystyi kuitenkin toteamaan, ettei kyseistä proteiinia tarvita CB:n muodostumiseen.

– Kaikki tutkimuksen tulokset osoittavat, että CB on keskeinen RNA:n säätelykeskus, joka koordinoi sukusolujen erittäin monimuotoista transkriptomia. Tällä toiminnallaan CB osallistuu tärkeänä tekijänä miesten hedelmällisyyden ja sukusolujen geneettisen ja epigeneettisen informaation säätelyyn, Meikar toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956227
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Meikar Oliver
Laajuus:145 s.
ISBN:9789512956227
Julkaisuvuosi:2013
Sarja:D osa 1099
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl