SuomeksiEnglanniksi
Yhteiskunta

Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa

Honkanen Virpi

Suomessa käydään keskustelua korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta, innovaation edellytyksistä, korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteistyön lisäämisestä sekä muutoksesta palkansaajakulttuurista yrittäjämäiseen kulttuuriin. Tietoyhteiskunnan katsotaan tarvitsevan dynaamista yrittäjäkulttuuria, minkä, kuten niin monen muunkin asian, uskotaan toteutuvan koulutuksen avulla.

Tässä tutkimuksessa katsotaan, millaisia töitä yrittäminen eurooppalaisille korkeakoulutetuille tarjoaa - myös palkkatyöntekijöihin verrattuna. Vuonna 2005 kerätty tutkimusaineisto avaa tiedot 11 000 korkeakoulutetun työssä menestymiseen viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Italiaa, Saksaa, Hollantia, Suomea ja Norjaa vertaileva tutkimus tuo uutta tietoa suomalaisten korkeakoulutettujen yrittäjyydestä ja työssä menestymisestä eurooppalaisessa kontekstissa.

Tutkimus osoittaa mielenkiintoisia eroja yrittäjien ja palkkatyöntekijöiden menestymisen mahdollisuuksissa. Kaiken kaikkiaan palkkatyö tarjoaa useammalle joko hyvät tai kohtuulliset menestymisen mahdollisuudet - Norjaa lukuun ottamatta. Yrittäjyys jakaa valmistuneet selvemmin työmarkkinoilla häviäjiin ja voittajiin. Miehet menestyvät huomattavasti naisia paremmin sekä yrittäjinä että palkkatyöntekijöinä. Suomen, Hollannin, Saksan ja Italian työmarkkinoilla parhaiten menestyvätkin palkkatyössä olevat miehet.

Yrittäjänä menestymistä selittää vaikuttavimmin maa. Italiassa ja Saksassa korkeakoulutetut ovat ryhtyneet yrittäjiksi muita useammin, mutta näiden edellytykset menestyä Suomen, Norjan ja Hollannin yrittäjiä heikommat. Norjalaisella yrittäjällä on parhaimmat menestymisen mahdollisuudet, saksalaisella yrittäjällä heikoimmat. Yrittäjyys ei siis toteudu saman "universaalin" mallin mukaan, vaan itsensä työllistämistä tulee selittää maittain erillisillä selityksillä.

Tuotenumero:9789512942589
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Honkanen Virpi
Laajuus:271 s.
ISBN:9789512942589
Julkaisuvuosi:2010
Sarja:Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 75
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl