SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Neurobiological Correlates of Personality Traits: A Study on Harm Avoidance and Neuroticism

Tuominen Lauri

Erilaista alttiutta masennukselle on selitetty eroavaisuuksilla persoonallisuuspiirteissä. Turvallisuushakuisuus on eräs tällainen persoonallisuuden piirre, jonka on todettu altistavan masennukselle. Tutkimalla turvallisuushakuisuuden biologiaa saadaan tietoa, joka voi auttaa ymmärtämään masennuksen syntyyn liittyviä biologisia kehityskulkuja.

Lauri Tuominen tutki väitöskirjatyössään masennukselle altistavien persoonallisuuspiirteiden biologiaa. Tulokset auttavat ymmärtämään masennusalttiuden biologiaa.

Aiemmat tutkimukset masennukselle altistavista persoonallisuuden piirteistä ovat keskittyneet aivojen serotoniinijärjestelmään. Tuominen tarkasteli väitöstutkimuksessaan serotoniinijärjestelmän lisäksi aivojen endorfiinijärjestelmää. Sekä serotoniini- että endorfiinijärjestelmää mitattiin positroniemissiotomografialla (PET) Turun PET-keskuksessa.

– Vastoin oletustamme, emme löytäneet aineistossamme turvallisuushakuisuuden ja aivojen serotoniinijärjestelmän välillä yhteyttä. Sen sijaan havaitsimme, että aivojen endorfiinijärjestelmä oli yhteydessä turvallisuushakuiseen persoonallisuuden piirteeseen, Tuominen kertoo.

Erityisesti turvallisuushakuisuuden osapiirteet, ujous ja hidas toipuminen stressistä, näyttivät tutkimuksessa olevan yhteydessä aivojen endorfiinijärjestelmään.

Tulokset viittaisivat siihen, että aivojen endorfiinijärjestelmän toiminnalla saattaa olla aiemmin tiedettyä suurempi rooli turvallisuushakuisuuden biologiassa ja siten myös masennuksen synnyssä.

Tutkimukseen saatiin henkilöitä persoonallisuuspiirteiden ääripäistä

Tutkimukseen värvättiin persoonallisuudeltaan masennukselle alttiita henkiöitä. Näitä henkilöitä verrattiin sellaisiin henkilöihin, joiden persoonallisuus oli masennukselta suojaavaa. Eri persoonallisuuspiirteisiin liittyvää aivojen biologiaa on aikaisemmin tutkittu vain valikoimattomassa väestössä.

– Tämä on ensimmäinen tutkimus, johon koehenkilöt on tarkoituksellisesti valittu persoonallisuutensa suhteen ääripäistä, Tuominen kertoo.

Koehenkilöt rekrytoitiin laajasta Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimuksesta, jossa on tutkittu myös persoonallisuutta. Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää persoonallisuutensa suhteen ääripäissä olevien koehenkilöiden rikastamista tutkimusotokseen. Tämä mahdollisti tilastollisesti aiempaa luotettavamman arvion persoonallisuuden biologiasta.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956333
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Tuominen Lauri
Laajuus:101 s.
ISBN:9789512956333
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:D osa 1101
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl