SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970-2008

Aro Mikko

Koulutusinflaatiolla tarkoitetaan koulutuksen ostovoiman alenemista työmarkkinoilla. Kysymys on siitä, millaisiin sosioekonomisiin asemiin tietyn tasoisella koulutuksella on päädytty eri aikoina. Mikko Aro on tarkastellut väitöskirjassaan koulutusinflaatiota Suomessa vuosina 1970–2008. Empiirisissä analyyseissa tarkasteltiin kunakin vuonna 30–39-vuotiaiden ikäryhmää.

– 1970-luvulla alempi korkeakoulututkinto oli lähes yhtä varma pääsylippu ylemmän toimihenkilön asemaan kuin ylempi korkeakoulututkinto, ja opistotutkintokin oli usein riittävä. 2000-luvulle tultaessa erityisesti alempien korkeakoulututkintojen ja opistotutkintojen arvo oli laskenut merkittävästi, Turun yliopistossa väittelevä Mikko Aro sanoo.

Yhä useammasta maisterista tulee alempi toimihenkilö

Nykyään jopa ylemmällä korkeakoulututkinnolla eli maisterin tutkinnolla päädytään aiempaa huomattavasti useammin alemman toimihenkilön asemaan. Vastaavasti ylemmäksi toimihenkilöksi päätyneiden osuus on laskenut. 1970-luvun alussa alempien toimihenkilöiden osuus ylemmällä korkeakouluasteella oli muutamien prosenttien luokkaa. 1990-luvun lamaan asti osuus pysytteli noin viiden prosentin paikkeilla. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Vuonna 2008 noin 15 prosenttia maistereista oli päätynyt alemmaksi toimihenkilöksi. Tänä päivänä osuus voi olla jo noin viidenneksen luokkaa, mikäli kehitys on jatkunut viime vuosina edelleen samaa tahtia kuin tarkastelemallani aikavälillä, Aro kertoo.

Koulutuksen laajeneminen syynä koulutusinflaatioon

Väestön koulutustaso on noussut Suomessa viimeisten neljän vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Koulutusekspansiolla havaittiin tutkimuksessa selvä yhteys tutkintojen arvon alenemiseen.

– Koulutusinflaatio on ylemmällä korkeakouluasteella kulkenut suunnilleen samaa tahtia koulutuksen laajenemisen kanssa, mutta alemmalla korkeakouluasteella yhteys on ollut huomattavasti jyrkempi.

Tuotenumero:9789512956579
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Aro Mikko
Laajuus:132 s.
ISBN:9789512956579
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:C osa 376
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl