SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Switchable Lanthanide Luminescence for Detection of Biomolecules

Karhunen Ulla

Ulla Karhusen väitöstutkimuksen keskeisessä roolissa oli kaksi merkkiainemolekyyliä, lantanidikelaatti ja antenni. Nämä kaksi molekyyliä muodostavat valoa tuottavan rakenteen, kun ne ovat kosketuksessa toistensa kanssa.

Tämä molekyylien liitto muodostuu, kun merkkiainemolekyylit kiinnittyvät vierekkäin analysoitavaan biomolekyyliin, esimerkiksi bakteerin DNA:han tai proteiiniin. Mitä enemmän analysoitavaa biomolekyyliä on läsnä tutkittavassa näytteessä, sitä enemmän syntyy valoa, jota voidaan mitata.

– Lantanidileimoille ominaisen pienen taustasignaalin takia väitöstutkimuksessa kehitetyillä testeillä pystyttiin havaitsemaan erittäin pieniä DNA- ja proteiinipitoisuuksia.  Tämän uuden lantanidileimasovelluksen avulla voidaan jatkossa kehittää yksinkertaisempia testejä bioanalytiikkaan, Karhunen kertoo.

Apua bakteeri-infektioiden diagnostiikkaan?

Valoa tuottavia lantanidileimoja on käytetty jo vuosikymmenien ajan merkkiaineina erilaisissa bioanalyyttisissä sovelluksissa kuten lääkeaineseulonnassa ja diagnostiikassa. Hyödyntämällä lantanidia sisältävien merkkiaineiden erityisominaisuuksia voidaan minimoida perinteisten testien taustasignaali, joka häiritsee pienten pitoisuuksien havaitsemista.

Karhusen tutkimuksessa osoitettiin, että uudella lantanidileimasovelluksella voi mitata myös useita eri DNA-molekyylejä yhtä aikaa samassa reaktiossa. Tätä voisi tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi bakteeri-infektiodiagnostiikassa, jossa oikean lääkityksen aloittaminen mahdollisimman pian edellyttää nopeaa taudinaiheuttajan tunnistusta.

Työssä kehitetyn menetelmän avulla on mahdollista tunnistaa tehokkaasti myös pistemutaatioita sisältäviä DNA-molekyylejä. Pistemutaatiot ovat yleisimpiä muutoksia ihmisen perimässä. Pistemutaatioerottelua käytetään esimerkiksi perinnöllisten sairauksien riskin arvioinnissa sekä yksilöntunnistuksessa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956838
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Karhunen Ulla
Laajuus:97 s.
ISBN:9789512956838
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AI osa 483
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl