SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Open Environmental Information Upon Disclosure Request in China: The Paradox of Legal Mobilization

Wang Xinhong

Xinhong Wang tarkastelee väitöstutkimuksessaan kansalaisten ja järjestöjen rooleja heidän pyytäessä Kiinan kansantasavallan valtion laitoksia luovuttamaan ympäristön tilaa koskevaa tietoa vedoten tiedonsaantiin liittyvään lainsäädäntöön. Tarkastelun kohteena ovat myös tietopyyntöprosessin yhteiskunnallislaillisen ja poliittislaillisen vuorovaikutuksen mukanaan tuomat muutokset.

Tutkimuksen johtopäätös on, että hyödyntämällä valtion omia lainvoimaisia tietopyyntöjä mahdollistavia mekanismeja, kansalaiset, järjestöt, asianajotoimistot ja media ovat aikaansaaneet valtioon kohdistuvan paineen, joka on pakottanut sen toimimaan lisääntyvästi lain kirjaimen mukaan.

– Näin ylhäältä käsin luodun mekanismin toimivuuden on todistanut ruohonjuuritason aktivismi. Kansalaiset ja järjestöt ovat siis luoneet niin pääsyn tiedon lähteille kuin keinon saattaa valtion toimijat vastuuseen lain edellyttämistä velvoitteistaan. Lain rooli kansalaisten osallistamisessa poliittiseen prosessiin on täten ilmeinen, Xinhong Wang toteaa.

Väitöskirjan lähestymistapa on oikeussosiologinen sen hyödyntäessä yhteiskuntatieteen ja laintulkinnan metodeja. Tutkimuksen keskiössä on kansalaisten ja muiden toimijoiden toiminnan ristiriita niiden hyödyntäessä lakia saadakseen käsiinsä ympäristön tilaa koskevaa informaatiota. Ristiriita kumpuaa tiedon saannin epävarmuudesta ja uuden mekanismin toimintavarmuuden kyseenalaisuudesta. Väitöskirjassa laki nähdään realistisen koulukunnan mukaan yhtenä politiikan osa alueena.

Tutkimuksen pohjana on 28 tapausta ja kahdeksan selvitystä ympäristötietoa koskevista tietopyynnöistä. Tapaukset ja selvitykset ajoittuvat ajalle, joka alkaa vuoden 2008 toukokuun lopulta, jolloin Kiina otti käyttöön tiedon avoimuutta käsittelevät säädökset. Materiaalien keräys päättyi vuoden 2012 elokuussa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956777
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Wang Xinhong
Laajuus:254 s.
ISBN:9789512956777
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:B osa 381
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl