SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Skills and Constraints. Bill Clinton's Presidential Leadership of Entitlement Reform, 1993-1999

Kantola Markus

Monet tutkijat ovat vähätelleet Yhdysvaltojen presidenttien mahdollisuuksia vaikuttaa liittovaltion lainsäädännön sisältöön. Tutkijat ovat esittäneet, että lakiesitysten sisällöstä vastaavat lähinnä kongressiedustajat ja presidenttien mahdollisuudet vaikuttaa kongressiedustajien toimintaan ovat äärimmäisen rajalliset. Tästä johtuen on päätelty, että presidenttien johtajuustaidoilla ei ole suurta merkitystä suhteessa siihen, minkälaisia lakeja liittovaltiotasolla Yhdysvalloissa syntyy.

Markus Kantola esittää Turun yliopistossa tarkastettavassa yleisen historian väitöskirjassaan Skills and Constraints: Bill Clinton’s Presidential Leadership of Entitlement of Reform, 1993–1999, että presidenttien vaikutusmahdollisuuksia on ehkä aliarvioitu liikaa. Kantola on tullut tähän johtopäätökseen tarkastelemalla presidentti Bill Clintonin tekemien tärkeimpien sosiaalipoliittisten aloitteiden lainsäädännöllistä kohtaloa.

– Clintonin johtajuustaidot ja näissä taidoissa ilmenneet puutteet vaikuttivat merkittävästi siihen, kuinka Clintonin esitykset etenivät kongressissa, Markus Kantola sanoo.

Kantola ottaa esimerkiksi toimeentulotukea koskevan uudistuksen.

– Kongressi olisi vuonna 1994 toteuttanut Clintonin ajaman toimeentulotukiuudistuksen, mutta Clintonin varovaisuus ja epäröinti lopulta estivät uuden lain synnyn.

Clinton vaistosi äänestäjien tahdon

Kantola on tutkimuksessaan tarkastellut sitä, millaisia johtajuustaitoja Bill Clintonilla oli ja miten hän pystyi niitä hyödyntämään.

– Keskeiseen rooliin nousi Clintonin persoonallisuus. Hänen persoonallisuustyyppinsä mahdollisti sen, että presidentti pystyi käyttämään monia tehokkaan johtamisen kannalta keskeisiä taitoja. Clinton ei pelännyt muutosta, hän oli jatkuvasti kiinnostunut oppimaan uusia asioita ja hänellä oli hyvä paineensietokyky. Koska Clinton ei pelännyt muutosta, hän pystyi vaihtamaan mielipidettään silloin kun hänen näkemyksestään oli muodostunut hänelle poliittinen taakka. Clintonin kyky vaistota, mitä äänestäjät halusivat, oli erinomainen.

Kantola kuitenkin muistuttaa, etteivät Yhdysvaltain presidentit ole ihmeidentekijöitä.

– Clintonin kohtaamat ulkoiset olosuhteet, esimerkiksi taloustilanne ja kongressin koostumus, vaikuttivat siihen, miten hän kykeni johtamistaitojaan lainsäädäntötyössä hyödyntämään, Kantola toteaa.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956685
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Kantola Markus
Laajuus:251 s.
ISBN:9789512956685
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:B osa 377
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl