SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Decadent New Woman (Un)Bound: Mimetic Strategies in L. Onerva's Mirdja

Parente-Čapková Viola

Parente-Čapková on englanninkielisessä väitöstutkimuksessaan (Ei)sidottu dekadentti uusi nainen: mimeettiset strategiat L. Onervan Mirdjassa analysoinut pääkohteenaan vuonna 1908 ilmestynyttä Miradjaa, mutta viittaa myös muihin L. Onervan julkaistuihin sekä julkaisemattomiin varhaisteksteihin vuosilta 1900–1915. Vertailupohjaa tuo myös Parente-Čapkován tapa tulkita L. Onervan varhaistuotantoa suhteessa miestekijöiden teksteihin sekä naisten kirjoittaman kirjallisuuden perinteen jatkajana.

Dekadenssille ja nietzscheläisyydelle tyypilliset ironia, parodia ja paradoksi kuuluvat tärkeisiin feministisiin strategioihin, joita L. Onerva käytti eri teoksissaan.
Parente-Čapková on tutkinut L. Onervan käyttämiä mimeettisiä – muun muassa jäljitteleviä ja parodioivia – strategioita osana naissubjektiuden luomisen prosessia. Hän myös liittää kyseiset keinot 1900-luvun alun esteettiseen ja historialliseen kontekstiin. Parente-Čapkován havainnon mukaan L. Onervan kirjoitukset keskustelevat monen eurooppalaisen esteettisen ja filosofisen suuntauksen kuten esimerkiksi dekadenssin, symbolismin ja nietzscheläisyyden kanssa.

Mimesiksen analyysini painottavat sitä, miten elämä ja taide, politiikka ja estetiikka olivat erottamattomia sinä aikana. Tämä näkyy myös Mirdjan päähenkilön erilaisten roolien kokeiluissa ja niiden haltuun ottamisessa. Näiden roolien kautta Parente-Čapková lähestyy romaanin keskeisiä aiheita: taiteellisuutta, rakkautta, kaipausta ja äitiyttä Suomen 1900-luvun alun historiallista taustaa vasten.

Parente-Čapková ymmärtää laajasti mimesiksen eli luonnon tai todellisuuden jäljittelemisen ja sen esittämisen taiteen keinoin. Lähestymistapa antaa hänelle mahdollisuuden 1800- ja 1900-luvun vaihteen tärkeiden näkemysten ja aiheiden monipuoliseen tutkimiseen. Tällaisia aiheita ovat elämän ja taiteen yhteen sulautuminen, elämän estetisointi sekä oman luominen taiteen avulla.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512956692
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Parente-Čapková Viola
Laajuus:269 s.
ISBN:9789512956692
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:B osa 378
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl