SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

School bullies' quest for power: Implications for group dynamics and intervention

Garandeau Claire F.

Kiusaaminen on toistuvaa aggressiivista käyttäytymistä, johon liittyy kiusaajan ja kiusatun välinen voiman tai vallan epätasapaino. Vaikka luokkatoverit eivät useinkaan pidä kiusaavista oppilaista henkilökohtaisella tasolla, he kuitenkin näkevät nämä suosittuina, dominoivina ja vaikutusvaltaisina – keskeisinä toimijoita vertaisryhmässä. Oman statuksen pönkittämistä onkin arveltu yhdeksi kiusaamisen keskeiseksi motiiviksi.

Tärkeä kysymys on, vaikuttaako kiusaajan suosio vertaisryhmässä intervention tehokkuuteen; onko suositun kiusaajan toimintaan puuttuminen erityisen haastavaa. Garandeau totesi väitöstutkimuksessaan KiVa Koulu -ohjelman vähentävän kiusaamiskäyttäytymistä tehokkaimmin sellaisilla kiusaajilla, joiden status oli keskitasoa tai alle keskitason.

– Suosittujen kiusaajien toimintaa on huomattavasti vaikeampi muuttaa. Kiusaaminen on suosituille kiusaajille palkitsevaa, eivätkä he siksi ole motivoituneita muuttamaan toimintaansa, Garandeau kertoo.

Lisäksi kiusaamista sivusta seuraavat oppilaat puuttuvat epätodennäköisimmin juuri suosittujen kiusaajien toimintaan.

Aggressiivisilla oppilailla on korkea status?

Hierarkkisessa ryhmässä toverisuosio ja valta keskittyvät harvoille; ryhmissä vallitsee selkeä nokkimisjärjestys. Aiemmin ei ole ollut selvää lisääkö vai vähentääkö statushierarkia aggressiivisuutta. Hierarkioita on pidetty välttämättöminä ja jopa vuorovaikutuksen sujuvuutta edistävinä, kun kukin tietää oman paikkansa.

Garandeau havaitsi kiusaamista esiintyvän erityisen paljon juuri hierarkkisissa koululuokissa.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu aggressiivisten oppilaiden olevan suosittuja erityisesti luokissa, joissa aggressiivisuuden taso on kaiken kaikkiaan korkea. Garandeau havaitsi väitöstutkimuksessaan, että ryhmän hierarkkisuus on vieläkin tärkeämpi aggressiivisten oppilaiden suosiota selittävä tekijä. Aggressiivisilla oppilailla on usein korkea status eli he ovat suosittuja erityisesti hierarkkisissa ryhmissä.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957262
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Garandeau Claire F.
Laajuus:110 s.
ISBN:9789512957262
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:B osa 384
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl