SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Hoitotyön koulutuksen opiskelijavalinnat. Seurantatutkimus kahden valintakoemenetelmän yhteydestä opiskelijoiden osaamiseen ja opiskelumotivaatioon

Talman Kirsi

Seurantatutkimuksessa vertailtiin hoitotyön koulutuksessa käytettyjä valintakoemenetelmiä: soveltuvuuskoetta ja kirjatenttiä. Tutkimuksen kohteena oli joukko ammattikorkeakouluun vuosina 2002 ja 2004 eri valintakoemenetelmin valittuja sairaanhoitotyön, terveydenhoitotyön ja kätilötyön opiskelijoita. Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitotyön koulutuksessa käytettyjä valintakoemenetelmiä kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen ja arkistotutkimuksen avulla.

– Tulokset osoittavat, että soveltuvuuskokeella ja kirjatentillä valikoitui pienistä eroista huolimatta osaamiseltaan ja opiskelumotivaatioltaan hyvin samanlaisia opiskelijoita, Turun yliopistossa hoitotieteen alalta väittelevä Kirsi Talman sanoo.

Kirjatentillä valittujen opiskelijoiden arvosanoin mitattu osaaminen osoittautui opintojen alussa paremmaksi kuin soveltuvuuskokeilla valittujen, mutta erot tasoittuivat valmistumisvaiheeseen mennessä. Soveltuvuuskokeella valitut opiskelijat kokivat ryhmän kannustavuuden valmistumisvaiheessa vahvemmaksi.

Suomessa soveltuvuuskokeilla pitkä perinne

Suomessa hoitotyön opiskelijavalinnat on toteutettu lähes yksinomaan psykologisten soveltuvuuskokeiden perusteella 1940-luvulta 2000-luvulle asti. Korkeakoulujen tavoitteena on kuitenkin ollut viimeisen vuosikymmenen aikana keventää opiskelijavalintoja ja lisätä kustannustehokkuutta.

– Väitöstutkimuksessani vertaillut soveltuvuuskoe ja kirjatentti eroavat merkittävästi kustannuksiltaan. Tutkimustulosten perusteella voidaan osoittaa, että kustannuksiltaan soveltuvuuskoetta edullisemmalla kirjatentillä päästään opiskelijoiden osaamisen ja motivaation suhteen samanlaiseen lopputulokseen kuin soveltuvuuskokeella, Kirsi Talman sanoo.

Talman huomauttaa, että tulokset antavat myös aihetta tutkia hoitotyön opiskelijavalinnoissa käytettyjä muita valintakoemenetelmiä ja kehittää uusia, kustannustehokkaita menetelmiä.

Tuotenumero:9789512957309
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Talman Kirsi
Laajuus:198 s.
ISBN:9789512957309
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:C osa 383
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl