SuomeksiEnglanniksi
Annales Universitatis Turkuensis

Determinants of Polylepis (Rosaceae) forest distribution and treeline formation in the high Andes

Toivonen Johanna M.

Toivonen tutki ilmaston ja ihmisvaikutuksen merkitystä Andien vuoriston Polylepis-metsien levinneisyyteen sekä puiden sopeutumista vuoristo-olosuhteisiin.

Polylepis-puut kasvavat huomattavan alhaisissa sekä ilman että maaperän lämpötiloissa lähellä puurajaa.  Väitöstutkimuksen mukaan erityisesti ilman lämpötilalla näyttäisi olevan merkitystä puiden kasvulle.

Polylepis-lajeille on kehittynyt geneettisesti määräytyneitä sopeumia, jotka auttavat niitä selviämään kylmissä ja kuivissa vuoristo-olosuhteissa. Korkean paikan lajeilla on pienemmät lehdet ja enemmän juurenkärkiä kuin matalampien paikkojen lajeilla.

– Pienet lehdet haihduttavat vähemmän kuin suuret, ja ovat näin olen sopeuma erityisesti kuviin olosuhteisiin. Lisääntynyt juurenkärkien määrä puolestaan auttaa veden ja ravinteiden otossa kylmästä maaperästä. Näillä piirteillä on todennäköisesti ollut tärkeä merkitys lajien evoluutiossa ja sopeutumisessa kylmiin ja kuiviin vuoristoympäristöihin, Toivonen pohtii.

Toivosen tutkimustulosten mukaan korkean paikan lajeilla on myös alentunut fotosynteesikapasiteetti matalampien paikkojen lajeihin verrattuna, mikä tukee hypoteesia hiilen sitomiseen liittyvistä rajoitteista vuoristopuurajalla.

– Fotosynteesimittaukset suoritettiin laboratoriossa standardiolosuhteissa, mikä saattaa osittain vaikuttaa tuloksiin. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista päästä tekemään mittauksia maasto-oloissa, Toivonen miettii.  

– Kaiken kaikkiaan väitöskirjatyöni tulokset lisäävät tietoa puiden sopeutumisesta vuoristo-olosuhteisiin ja auttavat ymmärtämään eri tekijöiden merkitystä puiden kasvulle ja metsien levinneisyydelle vuoristopuurajoilla maailmanlaajuisesti, Toivonen kiteyttää.

Laidunnus ja hakkuut vähentävät levinneisyyttä

Andien vuoriston Polylepis-metsät kasvavat eristyneinä laikkuina alemman yhtenäisen vuoristometsävyöhykkeen yläpuolella lähellä lumirajaa, joka sijaitsee jopa 5000 metrin korkeudella Perun ja Bolivian Andeilla.

Ympäristöolosuhteiden ja ihmisvaikutuksen merkitystä Polylepis-metsien levinneisyydelle on tutkittu paljon, mutta näiden tekijöiden merkitys metsien levinneisyydelle on edelleen epäselvä.

Polylepis-metsien nykylevinneisyys on todennäköisesti seurausta useasta eri ympäristöön ja ihmistoimintaan liittyvästä tekijästä. Ympäristön merkitys on sitä suurempi, mitä korkeammalla metsät kasvavat, kun taas alemmilla korkeuksilla ihmistoiminnalla, erityisesti karjan laidunnuksella, metsien poltolla laidunmaaksi ja hakkuilla polttopuuksi, näyttäisi olevan suurempi merkitys metsien levinneisyyteen, Toivonen kertoo.

Polylepis-metsien kunto osoittautui sitä heikommaksi mitä lähempänä ihmisasutuksia ja teitä metsät sijaitsevat.

– Tätä tulosta voidaan hyödyntää uhanalaistuneiden Polylepis-metsien suojelu- ja kunnostussuunnitelmissa tunnistamaan alueita, jossa metsät ovat huonokuntoisimpia tai vaarassa huonontua, Toivonen sanoo.

Väitöskirja on englanninkielinen.

Tuotenumero:9789512957446
Ulkoasu:nid.
Tekijä:Toivonen Johanna M.
Laajuus:41 s. + liitteet
ISBN:9789512957446
Julkaisuvuosi:2014
Sarja:AII osa 288
15,00 €
(sis. ALV 10%)


13,64 €
(ALV 0%)
Määrä: kpl